Vrijstelling voor wachtdienst? Vergeet je meldingsplicht niet bij de Orde

De kwaliteitswet stelt dat iedere huisarts verplicht is deel te nemen aan de medische permanentie in de zone waar hij zijn beroep uitoefent1. Een arts kan echter op basis van vier criteria een vrijstelling voor die verplichting bekomen. De Orde der artsen is bevoegd om deze vrijstellingen toe te kennen maar heeft deze bevoegdheid in eerste instantie gedelegeerd naar lokale instanties, c.q. de huisartsenkringen2.

De lokale instantie oordeelt dus over de vrijstellingsaanvraag en kent deze al dan niet toe aan de aanvrager. Bij onderling schriftelijk akkoord tussen de arts en de lokale instantie, dient de arts de bekomen vrijstelling te melden bij de Orde der artsen. Dat gebeurt digitaal via diens profiel op www.ordomedic.be. Pas wanneer er onenigheid is tussen de aanvrager en de lokale instantie of als de lokale instantie het nalaat de aanvraag te behandelen, zal de Orde zelf een uitspraak doen over de vrijstellingsaanvraag.

Overigens heeft de vrijstellingsprocedure geen schorsende werking voor de deelname aan de medische permanentie. Als arts ben je dus verplicht te blijven deelnemen aan de wacht tot wanneer de vrijstelling is toegekend.

Meer informatie is te vinden op de website van de Orde der artsen.

Michiel Van Lysebetten
Expertisedomeinverantwoordelijke Out of hours care


  1. Kwaliteitswet van 22 april 2019
  2. Orde der artsen 10/11/2023