Veel beloven en weinig geven doet misschien de zot in vreugde leven, maar de Brusselse huisarts alleszins niet

BRUSSELS OVERHEID LOKT HUISARTSEN MET AAS DAT ZE NIET TIJDIG KAN BETALEN

Het lijkt een verhaal uit Verweggistan, maar het blijkt zo Brussels als Manneken Pis: er is voorlopig geen geld meer om de ondersteuningspremies voor Brusselse huisartsenpraktijken te betalen. Dat laat het Impulseo-steunpunt van de Brusselse GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) weten. Het gaat om subsidies  – in dit geval voor 2018 – waarop huisartsen kunnen rekenen na een goedgekeurde aanvraag voor praktijkassistentie, een telesecretariaat, een renteloze lening of een premie om een praktijk op te zetten in huisartsarm gebied. Maar kennelijk kunnen de rechthebbenden dus níet rekenen op de overheidssteun waarmee ze door diezelfde overheid ooit naar de hoofdstad werden gelokt – althans niet meer in 2019. 

Huisartsenvereniging Domus Medica vindt het onaanvaardbaar dat de Brusselse Regering de huisartsen maandenlang zal laten wachten op geld dat hen toekomt. De maatregel staat bovendien haaks op het onlangs gecommuniceerde Brusselse regeerakkoord, dat belooft om huisartsgeneeskunde en multidisciplinaire groepspraktijken in het hoofdstedelijk gewest te bevorderen. Als het vervolgens je eerste maatregel is de premies voor huisartsen te verdagen, dan voorspelt dat weinig goeds. Voor jonge huisartsen die nog twijfelen over de pro’s en cons van een praktijk in Brussel, zal de keuze snel gemaakt zijn… Het tekort aan huisartsen zal door dit soort farces alleen maar toenemen, met alle gevolgen van dien voor de Brusselse patiënt. 

Voor een goed begrip: het gaat dus om een tegemoetkoming voor kosten die de rechthebbende huisartsen vorig jaar gemaakt én betaald hebben, zoals het salaris van een praktijkassistent(e). Als je financiële planning vervolgens als een donderslag bij heldere hemel voor een half jaar overhoop wordt gegooid, dan kunnen de gevolgen desastreus zijn. In de praktijk lopen de rekeningen immers gewoon door.

Ofwel waren de warme woorden van Brussel voor de eerstelijnszorg alleen maar om te lachen, ofwel is het de hoofdstad menens met haar mooie voornemens. In dat laatste geval zet ze de verdaging van de huisartsenpremies stante pede recht en stelt ze haar prioriteiten voor de toekomst bij, zodat dit soort ongein de volgende jaren uitblijft. 

Roel Van Giel     
Voorzitter Domus Medica