Colofon

Redactie

Hoofdredacteur

Prof. dr. Dirk Avonts

Eindredacteur

Carine Deceulaer

Kernredactie

Dr. Tom Jacobs, dr. Sabine De Weirdt, Filip Ceulemans, dr. Kevin Raemdonck, dr. Olivier Vantomme en dr. Anne Marieke Wiggers

Webmaster

Wim Torbeyns

Redactiesecretariaat

Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen
+32 (0)3 425 76 76
huisartsnu@domusmedica.be

Productie

Basisontwerp

Miranda de Groot, Twin Media bv, Culemborg

Coverfotografie

bigstock.com

Opmaak

Crius Group

Coördinatie productie & distributie

Acco (Academische Coöperatieve Vennootschap cvba)

Advertentiewerving

Elma Multimedia, Steven Hellemans
015/55 88 88 of s.hellemans@elma.be

Huisarts Nu verschijnt zesmaal per jaar en wordt aan de leden van Domus Medica automatisch toegezonden.

Iedere auteur is verantwoordelijk voor het artikel dat hij/zij ondertekent.

De prijs voor losse abonnementen is € 126,00.

Niets uit deze uitgave mag elders worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Redactie en advertentiewerving zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar.
De advertentie-inhoud staat los van de inhoud van de teksten.