Tegemoetkoming voor praktijkondersteuning en telesecretariaat (Impulseo)

Door de moeilijke opstart van het digitale platform voor de aanvragen van een tegemoetkoming voor praktijkondersteuning en telesecretariaat hebben de drie grootste steunpunten (Domus Medica, ASGB en BVAS) een overleg aangevraagd met het Departement Zorg en het PMV/Z. Dit overleg komt er op 18 april.
 
Omdat de aanvragen nu volgens de wetgeving van het BVR moeten gebeuren, werden er enkele belangrijke voorwaarden gewijzigd. Mogelijkheden waar in het verleden geen problemen rond waren, zijn nu obstakels geworden. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk om een verdeelsleutel in te geven, hoewel dit voor veel praktijken een eenvoudige oplossing was om de tegemoetkoming op een correcte manier te verdelen onder de artsen van de praktijk. Artsen die de tegemoetkoming op rekening van één arts lieten storten om nadien onderling het bedrag te verdelen, krijgen die mogelijk ook niet meer.
 
Het digitale platform vertoont na een half jaar gebruik nog steeds meerdere tekortkomingen en is ingewikkeld opgesteld.
 
Van de alom beloofde administratieve vereenvoudiging is niets te merken. Zo is er een extra document van lidmaatschap bij een huisartsenkring nodig. Dit vraagt extra werk voor zowel de huisarts, de huisartsenkring als voor de steunpunten.
 
De steunpunten proberen de artsen zo correct en snel mogelijk verder te helpen, maar lopen nu al een grote achterstand op door de vele vragen en het extra werk. We hopen dan ook dat er op het overleg op 18 april geluisterd wordt naar de noden die we vanuit de huisartspraktijken ervaren en dat er concrete oplossingen worden aangereikt.
 
Wat verwachten we na het overleg:

  • Vlot werkend digitaal platform. Alle begin is moeilijk, maar hier lopen we toch heel vaak vast op de tekortkomingen.
  • Erkenning steunpunten: communicatie moet via de steunpunten verlopen. Zowel de vragen voor aanvulling als de goedkeuringsbrieven.
  • Uitstel deadline tot najaar (oktober of november)
  • Communicatie – elke steunpunt lijkt wel iets te weten, maar niemand weet alles
  • Duidelijkheid – de steunpunten willen duidelijke en correcte informatie aan de huisartsen bezorgen.
  • Snelle, definitieve én eenvoudige oplossing voor het rekeningnummer/fiscaal attest. GEEN extra documenten!
  • Oplossing voor de verklaring van de huisartsenkring.

Voorlopig blijft 31 mei de deadline om dossiers via Domus Medica te laten indienen. Alle documenten mogen, zoals de voorbije jaren, via mail of post gestuurd worden.
Artsen die hun digitale dossier zelf in orde brengen, kunnen dit tot 30 juni doen.

Annemie Verwilt
Coördinator aanvragen tegemoetkoming praktijkondersteuning (Impulseo)