'Schuif gezondheid niet aan de kant'

29 mei 2024

De Belgische ziekenfondsen trekken aan de alarmbel omdat Europa schijnbaar gezondheid, milieu en klimaat niet ziet als prioritaire domeinen voor de komende legislatuur

Op 9 juni staan er niet enkel federale en regionale, maar ook Europese verkiezingen op het programma. De Europese verkiezingen krijgen in vergelijking met de twee andere verkiezingen weinig aandacht. Ten onrechte vinden de Belgische ziekenfondsen. De impact van het Europees beleid en de Europese regelgeving is immers groot voor de lidstaten en haar burgers. Uit een gelekte versie van het voorstel van Strategische Agenda 2024-2029 blijkt dat de lidstaten gezondheid, milieu en klimaat niet tot de prioriteiten van de volgende legislatuur rekenen. De woorden ‘gezondheid’, ‘milieu’ en ‘klimaat’ komen geen enkele keer voor in de tekst.

“De Belgische ziekenfondsen zijn erg geschrokken van wat er in de Europese voorstellen voor de komende jaren staat, of liever gezegd, wat er niet in staat. Gezondheid en een sociaal milieu- en klimaatbeleid moeten bovenaan de Europese agenda blijven tijdens de legislatuur 2024-2029. Doen we dat niet, zijn de gevolgen niet te overzien. Hebben we dan niets geleerd? Als ziekenfonds moeten we de gezondheid van onze leden beschermen”,  benadrukt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College.

In een memorandum schuiven de ziekenfondsen zes prioriteiten naar voor:

  • Preventie: werken aan de gezondheidsdeterminanten
  • Milieu en gezondheid: tijd voor een Green Deal 2.0
  • Een duurzaam, toegankelijk en betaalbaar geneesmiddelenbeleid door een ondersteunende Europese regelgeving
  • Naar een inclusief en duurzaam digitaal ecosysteem
  • Effectieve en bindende voorwaarden voor een kader voor de sociale economie. Verbintenis voor de erkenning van de ziekenfondsen in Europa en internationaal
  • Waardig leven, in goede gezondheid, overal en voor iedereen: voor internationale en mutualistische samenwerking

Lees hier het volledige memorandum.

Meer nieuws