Patiëntenrechten: toestemming nodig van beide ouders?

1 dec 2022

Bij minderjarige kinderen oefenen de ouders samen het ouderlijke gezag uit. In dat geval hebben zij samen het beslissingsrecht over belangrijke zaken, zoals het starten, voortzetten of stoppen van een medische behandeling, of het uitvoeren van een medische ingreep. Opdat die gezamenlijke uitoefening van het ouderlijke gezag in de praktijk werkbaar zou zijn, geldt t.a.v. derden ‘te goeder trouw’ het wettelijke vermoeden van instemming van de niet-aanwezige ouder.

In geval van onomkeerbare en niet-dringende zorg adviseert de Nationale Raad van de Orde om voorzichtiger te zijn door ernaar te streven toch de instemming van beide ouders te verkrijgen (advies 0129013, 06.02.2010).

Is er sprake van spoedeisende omstandigheden, dan kunt én moet u uiteraard direct doen wat u nodig vindt om een ernstige aantasting van de gezondheid of een bedreiging van het leven van de minderjarige te vermijden.

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie

Yente Reinenbergh
Jurist Domus Medica