Orde schiet verkiezingen op gang

19 nov 2020

Van 2 februari tot 10 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de provinciale raden van de Orde der Artsen plaats.

Alle artsen die op 26 oktober van dit jaar waren ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen (en die op die datum niet geschorst waren), moeten tussen 2 februari en 10 maart hun stem uitbrengen voor een collega die in een provinciale raad wil zetelen. Tot en met 11 januari kunnen artsen hun kandidatuur indienen. Een kandidaat moet de Belgische nationaliteit hebben, minstens één jaar ingeschreven zijn in de provincie waar hij of zij kandidaat is, minstens tien jaar ingeschreven op één der provinciale lijsten en geen andere sanctie dan een waarschuwing hebben opgelopen. Artsen die al eerder zetelden, kunnen zich pas opnieuw verkiesbaar stellen ten minste drie jaar na het verstrijken van hun mandaat. Om kandidaat te zijn, moet een arts ook door minstens tien kiezers uit zijn of haar kiesdistrict worden voorgedragen.

De verkiezingen starten op 2 februari en lopen tot 10 maart om 16 uur. Artsen waarvan de Orde over een e-mailadres beschikt, krijgen een mail met daarin de link waar ze hun stem kunnen uitbrengen. Om in te loggen heeft die arts zijn elektronische identiteitskaart nodig. Ook via itsme kan een stem worden uitgebracht. Lukt het niet om in de kiesperiode thuis een elektronische stem uit te brengen, dan begeeft de arts zich naar een kantoor van zijn provinciale raad om daar een elektronische stem uit te brengen. De stemming is verplicht.

Na bekendmaking van de resultaten, kan er binnen de acht dagen na de bekendmaking bezwaar tegen de uitslag worden ingediend. De raad van beroep doet daarna binnen de dertig dagen uitspraak over de klacht.

Filip Ceulemans