Op 1 april 2024 heeft de New Deal een vliegende start genomen

Op 1 april zijn 43 huisartsenpraktijken (waaronder 111 Nederlandstalige huisartsen) gestart in een nieuw financieringsmodel: de New Deal. De New Deal is een nieuw organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde. De opstart is heel vlot verlopen. 

De pionierspraktijken worden hierbij begeleid door het Vlaams consortium bestaande uit Domus Medica en de drie artsensyndicaten. Het consortium brengt de deelnemende praktijken samen, zorgt voor informatiedoorstroming, is een klankbord voor problemen en gaat in werkgroepen het concept verder vorm geven. 

We zijn blij dat zowel op financieel vlak als op IT-vlak de overstap zeer vlot verlopen is. Enkele mineure problemen zijn snel opgelost door de snelle en directe informatie-uitwisseling tussen de praktijken, de vendors, de mutualiteiten en het RIZIV. Het maakt dat de praktijken zich volop kunnen focussen op de kern van het nieuwe organisatiemodel: focussen op huisartsgeneeskundige kerntaken, proactief en preventief werken en volop inzetten op taakdelegatie. 

In de volgende maanden gaan de praktijken hun ervaringen delen over preventieve acties, taakdelegatie, geprotocolleerde zorg, organisatiemodellen,… om het nieuwe organisatiemodel verder uit te bouwen vertrekkend vanuit de ervaringen op het werkveld. 

Het Consortium wil ook aanbevelingen geven aan de overheid om het nieuwe organisatiemodel nog robuuster te maken. De samenwerking met de verpleegkundige is een hoeksteen van het nieuwe organisatiemodel. Verpleegkundigen kunnen veel taken zelfstandig uitvoeren. Maar om deze taken efficiënt te kunnen uitvoeren is het belangrijk om bijvoorbeeld de verpleegkundige toegang te geven tot het EMD, ehealth en vaccinnet. 

Het nieuwe model wordt verder uitgewerkt maar de start is in ieder geval heel goed verlopen. We krijgen ook heel positieve reacties van de deelnemende praktijken. Praktijken die interesse hebben in de New Deal, hoeven niet meer te wachten tot een nieuwe oproep. Vanaf nu kunnen praktijken zich op elk moment aanmelden bij het RIZIV. Het RIZIV voorziet elk trimester een instapdatum. Ondertussen zijn al enkele praktijken extra ingestapt. 

Meer nieuws