KCE zoekt huisartsenpraktijken die momenteel niet deelnemen aan de New Deal

Op 1 april is het nieuwe model voor de organisatie en financiering van huisartsenpraktijken, ook wel bekend als de New Deal, officieel van start gegaan. De New Deal wil een antwoord bieden op een aantal grote uitdagingen voor de huisartsenpraktijken, zoals het huisartsentekort, een vergrijzende bevolking met een grotere zorgvraag, weinig ondersteuning in de praktijk en meer aandacht voor een evenwicht tussen werk en privéleven.  

Vandaag zet het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ook al de eerste stappen om de impact van de New Deal op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners, de ervaringen van patiënten, enzovoort te evalueren.

In dit kader wil het KCE een groep praktijken rekruteren die momenteel nog niet deelnemen aan de New Deal. De bedoeling is dat ze hiermee eventuele verschillen in trends tussen de twee groepen (praktijken die deelnemen en praktijken die niet deelnemen aan de New Deal) in kaart brengen.

Het KCE is daarom op zoek naar huisartspraktijken of wijkgezondheidscentra met meerdere medewerkers (artsen of niet-artsen (bv. verpleegkundigen)) die zich ertoe engageren dat ze:

  • een vragenlijst anoniem laten invullen door alle artsen, verpleegkundigen en administratief ondersteunend personeel van de praktijk, evenals een vragenlijst over de algemene werking van de praktijk. Deze vragenlijsten zullen op drie momenten worden bezorgd: in september 2024, einde 2025 en begin 2027. 
  • een oproep willen verspreiden onder hun patiënten om twee enquêtes in te vullen (de eerste enquête zal in de loop van 2024 beschikbaar zijn) 
  • ermee akkoord gaan dat bepaalde geaggregeerde gegevens van het IMA over patiënten van de praktijk (bv. aantal chronisch zieken) anoniem worden geanalyseerd.

In ruil daarvoor biedt het KCE:

  • de mogelijkheid om een kleine bijdrage te leveren aan een betrouwbare, wetenschappelijke evaluatie van een nieuw model dat de hele beroepsgroep aangaat
  • een kleine vergoeding (per praktijk) voor de tijd die wordt besteed aan het invullen van de vragenlijsten
  • Hun oprechte dank!

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via de website van het KCE (https://www.kce.fgov.be/) of neem bij verdere vragen contact op met kce_newdealevaluation@kce.fgov.be.

Robin Monteny
Projectcoördinator