KCE onderzoekt nieuwe methode voor forfaitaire betaling voor medische huizen

In het forfaitaire financieringsmodel worden medische huizen met forfaitaire betaling genoemd. Elk medisch huis wordt gefinancierd vanuit het gesloten nationale budget voor medische huizen. Hoeveel elk medisch huis ontvangt vanuit dit nationale budget wordt momenteel bepaald op basis van de kenmerken van de patiënten die bij dat medisch huis zijn ingeschreven. Hierdoor ontvangen sommige medische huizen een hogere forfaitaire betaling per patiënt dan andere.

De huidige berekeningswijze voor de forfaitaire betalingen vertoont enkele beperkingen die het vermogen van medische huizen om kwalitatieve zorg te leveren, kunnen beïnvloeden. Het KCE gaat dus op zoek naar een nieuwe berekeningswijze om niet alleen deze tekortkomingen aan te pakken, maar ook een meer rechtvaardig en efficiënt betalingssysteem te introduceren.

Het KCE stelde echter vast dat de nodige gegevens voor een nieuwe berekening ontbreken, of niet uniform geregistreerd worden. Om dit probleem aan te pakken, wordt een gefaseerde studie aanbevolen.

In de eerste fase wordt een pilootstudie uitgevoerd om de haalbaarheid van uniforme gegevensregistratie en -extractie te onderzoeken. Deze pilootstudie zal plaatsvinden bij een steekproef van vrijwillig deelnemende medische huizen. In de tweede fase volgt een uitgebreide studie met een representatieve steekproef, waarbij zowel werklast als patiëntgebonden risicoparameters worden meegenomen.

Een technische werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het RIZIV, medische huizen, ziekenfondsen, softwareontwikkelaars en het KCE, zal een voorstel uitwerken voor de definitie, registratie en extractie van gegevens. Belangrijke vragen die hierbij aan bod komen zijn onder andere: welk type activiteit moet worden geregistreerd, hoe kan informatie in de elektronische agenda worden gelinkt aan een patiënt, en hoe kan de kwaliteit van het coderen van ICPC-2 codes worden verbeterd?

Na de ontwikkeling van het statistische model zal dit worden geïmplementeerd bij alle medische huizen. Er zullen procedures en indicatoren worden ontwikkeld om de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevensregistratie te valideren. Daarnaast worden bindende afspraken gemaakt met softwareontwikkelaars voor de registratie en extractie van gegevens.

Het KCE beveelt ook aan dat het RIZIV en de federaties van medische huizen de deelname aan de pilootstudie en de representatieve steekproef financieel en logistiek ondersteunen.

Wim Torbeyns