Huisartsen-in-opleiding krijgen een aanmoedigingspremie

Net als de specialisten-in-opleiding ontvangen nu ook de huisartsen-in-opleiding een extra premie voor hun vele werk tijdens de COVID-pandemie. Domus Medica is tevreden dat ook deze groep nu correct gehonoreerd wordt.

Eind vorig jaar werd een KB goedgekeurd waardoor artsen-specialisten in opleiding werden vergoed voor hun extra inspanningen tijdens de coronacrisis. Voor de huisartsen-in-opleiding werd deze vergoeding echter niet voorzien. Voor Domus Medica en Jong Domus was dit werkelijk onbegrijpelijk en een slag in het gezicht van onze discipline. Huisartsen-in opleiding stonden immers mee aan het front en deden extra shiften, wachten en overuren en sprongen in voor hun zieke collega’s en in de triagecentra. Domus Medica en Jong Domus hebben via verschillende kanalen deze onrechtvaardigheid mee op de kaart gezet.

Deze onbegrijpelijke situatie is nu rechtgezet. De federale ministerraad heeft vandaag het KB goedgekeurd waardoor deze jonge huisartsen nu ook op een aanmoedigingspremie van maximaal 985 euro bruto mogen rekenen. Deze premie wordt uitgekeerd aan alle huisartsen-in-opleiding die aan het werk waren van 1 september tot en met 30 november 2020 in een huisartsenpraktijk of stage liepen in een ziekenhuis. Deze premie wordt uitbetaald binnen de maand aan de interuniversitaire coördinatiecentra na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Die storten het dan binnen de maand door aan de huisartsen-in-opleiding.

Domus Medica is tevreden met deze appreciatie van de huisartsen-in-opleiding voor hun uitzonderlijke inspanningen tijdens de tweede golf van de COVID-pandemie. Dankzij een goede samenwerking en gelijke verloning tussen eerste en tweede lijn kunnen we samen deze gezondheidscrisis het hoofd bieden.