Carrière-award 2014: prof. dr. Paul Van Royen

30 mei 2014

Tot zijn eigen verbazing ontving prof. dr. Paul Van Royen op zaterdag 17 mei, tijdens de Dag van de Huisarts, de carrière-award van Domus Medica. Deze prijs werd tot op het laatste moment geheimgehouden. Voorzitter Maaike Van Overloop beklemtoonde in haar laudatio zijn jarenlange inzet om bruggen te smeden tussen eerste en tweede lijn en te ijveren voor samenwerking tussen alle zorgverleners.

Paul-Van-Royen3Prof. dr. Paul Van Royen is naast huisarts in Antwerpen vooral gekend voor zijn gedreven inzet voor de uitbouw van het departement huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen tot een sterk onderzoekscentrum gericht op vijf pijlers: onderzoek naar opleiding, diabetes, palliatieve zorg, aandoeningen van de luchtwegen en seksuele gezondheid, inclusief soa’s en anticonceptie.

Het centrum verwierf internationaal faam omwille van de methodologie van kwalitatief onderzoek. In de loop van zijn academische carrière was hij auteur van meer dan 150 artikels in peer-reviewed tijdschriften. Hij was tevens reviewer van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Sinds 1996 is hij coördinator van het Vlaamse project rond klinische richtlijnen. Op internationaal vlak was Van Royen van 2004 tot 2009 voorzitter van het EGPRN (European General Pactitioners Research Network).

Prof. dr. Paul Van Royen werd in 2012 als eerste Belgische huisarts verkozen tot decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. In deze gemengde faculteit worden niet alleen artsen, maar ook andere zorgberoepen opgeleid.
‘De ultieme bevestiging, aldus voorzitter Maaike Van Overloop, ‘dat de huisarts een sleutelpositie heeft in de gezondheidszorg en ook op dit niveau de verschillende zorgberoepen kan coördineren.’

Paul-Van-Royen2