Dit jaar vonden een 62-tal huisartsen de weg naar de V.U.B. niet ver van het centrum van Brussel.

Prof. Van Royen en Prof. Buntinx mochten de spits afbijten met een uiteenzetting over het kader van onderzoek in de eerste lijn in Europa en Vlaanderen.

Daarna waren er 5 methodologische sessies: toolontwikkeling, observationeel onderzoek, literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek en interventieonderzoek. Ook konden onderzoeksprotocollen voorgesteld worden in de 'one slide five minutes' sessies.

Als deelnemer was het onmogelijk om aan alle sessies te kunnen deelnemen. Enkel een aantal aspecten wil ik belichten.

Dr. A. Raes belichtte Vroegtijdige Zorgplanning ( VZP) in woon- en zorgcentra. Na literatuuronderzoek werd een model van VZP ontwikkeld door een multidisciplinaire groep. Er is dus wel een verschil tussen wilsbekwame en wilsonbekwame mensen. De gesprekken zijn haalbaar voor de huisarts. De zorgdoelen formuleren is haalbaar. De zorfiche is toepasbaar. Het is uitermate belangrijk dat er over gesproken en nagedacht wordt. Met welke frekwentie dat hierover moet gesproken worden is nog onduidelijk.
Het belang van ergotherapie werd tevens benadrukt. Dit is nog te weinig gekend door de huisarts. Een indicatorenset wordt daarom ter kritische evaluatie voorgesteld aan de begeleidingscommissie ergo@home.

O. Vandeput stelde de niet-medicamenteuze behandeling van slaapproblemen voor: ontwerp van een autodidactische website voor de patiënt met begeleiding van de huisarts.

In de namiddag werd literatuuronderzoek voorgesteld.

Jan Verbakel besprak het gebruik van prognostische hulpmiddelen bij niet-oncologische patiënten in de huisartspraktijk. In feite bestaat er een breed gamma aan prognostische hulpmiddelen. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat er nood bestaat aan gebruiksvriendelijke prognostische hulpmiddelen. Het is in elk geval een vraag waarop de patiënt graag een zo nauwkeurig mogelijk antwoord op krijgt.

Op vraag van de cardiologen van het Ziekenhuis netwerk Antwerpen heeft de huisartsenkring Deurne-Borgerhout een onderzoek gedaan naar de zinvolheid om voorkamerfibrillatie te screenen. Marijke Avonts vond echter geen wetenschappelijke argumenten voor deze massa-screening. Wel wordt aanbevolen dat huisartsen bij alle 65-plussers de pols meet. Dit wordt m.i. ook door de meeste huisartsen routinegewijs gedaan.

Een opmerkelijke voorstelling was wel 'Stigmatisering van Psychiatrische patiënten door Huisartsen en Studenten Geneeskunde'. Daaruit blijkt toch wel dat er nog belangrijke probleempunten zijn. Een grotere bewustwording en acceptatie van patiënten, met psychiatrische problemen zou hun levenskwaliteit aanzienlijk kunnen verbeteren.

Jan Verbakel presenteerde de voordracht: 'Validatie van Klinische Tekens en Symptomen en de toegevoegde waarde van een CRP-sneltest in de triage en diagnose van acuut zieke kinderen in de huisartspraktijk'. Ook werd er een oproep gedaan om mee te werken aan dit onderzoek. (doctoraatjanmarieke@gmail.com).

Lutgart De Deken

Alle abstracts van de wetenschapsdag 2010

Activiteiten van Domus Medica