Richtlijnen Longfunctieonderzoek

De Belgische Vereniging voor Pneumologie heeft richtlijnen opgesteld rond kwaliteitsnormen, indicaties en standaardisatie van longfunctie-onderzoek.

Deze consensustekst heeft als doel de kwaliteit van het longfunctioneel onderzoek en de uitwisselbaarheid van de onderzoeksresultaten tussen de verschillende longfunctie-labo’s te optimaliseren. Dit  referentie-document 885.35 Kb willen we u niet onthouden.

In het Tijdschrift voor Geneeskunde vindt u een recente update.
Referentie: Longfunctie: Good Clinical Practice. M. Demets. Tijdschrift voor Geneeskunde, 63 nr 4, 2007:158-163

Astma-dagboek

Wie gebruik wenst te maken van een astma-dagboek vindt hier twee modellen.  model 1 31.72 Kb en  model 2 336.73 Kb

Het Nederlands Huisartsen Genootschap

stelt ook heel wat materiaal ter beschikking. Ondermeer: