Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen - Module 1

Van 19 oktober 2018 09:00 tot 20 oktober 2018 16:00
Geplaatst door Wim Torbeyns
Hits: 895

Flyer Interuniversitair postgraduaat 2018 2019 1

Hoewel de kwaliteit van palliatieve zorg in Vlaanderen soms verder staat dan in onze omringende landen, dan nog krijgen te veel patiënten en hun omgeving onvoldoende kwaliteitsvolle zorg tijdens hun palliatief therapeutisch traject, het palliatief zorgtraject of bij het levenseinde. Dit is zeker het geval bij meer complexe en veeleisende zorgnoden en voor niet-oncologische patiënten, zowel thuis, in het ziekenhuis als in ouderenzorgvoorzieningen. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven willen hieraan tegemoetkomen met het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen. Deze verdiepende en meer gespecialiseerde opleiding bouwt voort op de Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen en focust op de verdere uitbouw, professionalisering en verfijning van palliatieve zorg zodat palliatieve zorg meer frequent zal ingezet worden vanaf een vroegtijdige ziektefase tot en met een goede zorg aan het levenseinde.

Inhoud

In deze verdiepende en gespecialiseerde opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Aanvulling en verdieping pijnbestrijding
  • Assessment van pijn bij niet-responsieve patiënten
  • Pijn bij niet-oncologische patiënten
  • Medicamenteuze therapie: special topics
  • Interventionele pijnbestrijdingstechnieken
  • Complementaire therapie: de wetenschappelijke evidentie
 • Niet-pijngerelateerde symptomatologie en symptoomcontrole
  • Respiratoire, gastro-intestinale, urologische en psychische symptomen, anorexie-cachexie,…
 • Medische beslissingen in de palliatieve zorg: doen of abstineren?
  • Ethische en juridische aspecten bij complexe situaties aan het levenseinde
  • Niet-behandelbeslissingen en stopzetting ziektetherapie
 • Palliatieve aanpak bij kwetsbare groepen
  • Ziektebeelden met verlies van integriteit van persoonlijkheid
  • Polypathologie van de geriatrische patiënt
  • Psychiatrische aandoeningen.
  • Cultuursensitieve zorg
 • Rouwzorg, zelfzorg en contextuele zorg
 • Zorg voor de terminale patiënt met bijzondere aandacht voor spirituele zorg en symptoomcontrole

De inhoud wordt aangereikt door experten met jarenlange klinische ervaring. Tijdens de opleiding wordt er actief aan de slag gegaan met oefeningen, casuïstiek, eigen inbreng en vraagstelling. Daarnaast is er veel gelegenheid voor ervaringsuitwisseling met de deelnemers en docenten. Vanwege deze interactieve opzet is het aantal plaatsen beperkt tot maximaal 30 deelnemers.

Praktische informatie

Data en locatie: Het postgraduaat loopt over het academiejaar 2018-2019 en bestaat uit 4 modules van twee dagen, telkens op vrijdag van 9 tot 18 uur, en zaterdag van 9 tot 16 uur.

Module 1: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
Data: 19 en 20 oktober 2018
Hotel Novotel Mechelen, Van Beethovenstraat 1, 2800 Mechelen.

Module 2: Universiteit Antwerpen
Data: 30 november en 1 december 2018
Campus Universiteit Antwerpen, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen. Lokaal S.004 of Barokzaal.

Module 3: Universiteit Gent
Data: 15 en 16 februari 2019
Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent.
Vergaderzaal Stromboli, Ingang 12 Route 1550.

Module 4: Katholieke Universiteit Leuven
Data: 26 en 27 april 2019
The Interactive Hub, Ambachtenlaan 8, Zone 3407, 3001 Leuven.

Algemene en eindcoördinatie: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Doelgroep: De postgraduaatsopleiding richt zich tot artsen die de basisopleiding gevolgd hebben, en/of klinische ervaring in palliatieve zorg opgebouwd hebben, en hun kennis en competenties over palliatieve zorg verder willen ontwikkelen en verdiepen.

Deelnameprijs: 1200,- €, inclusief broodjeslunch, drank, een driegangendiner vrijdagavond, een digitaal leerplatform en studiemateriaal. Er is een voordeeltarief van 1050,- € bij inschrijving en betaling tot en met 31 mei 2018. Overnachting is niet inbegrepen. Mogelijkheden voor accommodatie worden aangereikt zodat u zelf een verblijf kan boeken.

Accreditering: Accreditering Ethiek & economie wordt aangevraagd.

Attestering: Na deelname aan de postgraduaatopleiding ontvangt u een certificaat uitgereikt door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw en de Universiteiten Antwerpen, Gent en Leuven.

Kandidatuur: Indienen bij de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, via mail: nathalie.fobe@palliatief.be, met vermelding van uw opleidingen en/of klinische ervaring in palliatieve zorg.

Inschrijving: Na goedkeuring van uw kandidatuur door de stuurgroep, wordt u op de hoogte gebracht van de inschrijvingsmodaliteiten.

Informatie: Voor informatie kan u terecht bij de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw bij Nathalie Fobe, mail: nathalie.fobe@palliatief.be, tel. 02/255 30 42.

Stuurgroep

Dr. Gert Huysmans
PhD. Paul Vanden Berghe
Prof. dr. Johan Wens
Prof. dr. em. Bart Van den Eynden
Prof. dr. Nele Van den Noortgate
Dr. Marc Cosyns
Prof. dr. Johan Menten
Prof. dr. Jan De Lepeleire