Kringvergadering - Hoe positioneert de huisartsenkring zich in 2018 in het veranderend zorglandschap?

Van 09 december 2017 10:30 tot 09 december 2017 15:00
Geplaatst door Wim Torbeyns
Categorieën: Vorming Domus Medica
Hits: 2265

Programma

Dagmoderator: Guy Tegenbos

10.30u: ontvangst met koffie

11:00u: Welkomstwoord - Bank J.Van Breda & C°

11:15u: Eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel: hoe kan uw huisartsenkring het aanpakken?
“De Vlaamse overheid wil de volgende jaren een performant en evenwichtig zorgmodel uitrollen. Dit heeft implicaties op de praktijkorganisatie, op de samenwerking met andere huisartsenpraktijken en zorgverleners uit de eerste en tweede lijn, en op de samenwerking tussen huisartsenkringen en gemeentebesturen. Hoe kunnen we zelf vorm geven aan onze toekomstige beroepsbeoefening? Hoe kunnen we ons als huisartsenkringen goed positioneren in de zorgraad en onze grenzen bewaken? Hoe organiseren we de zorgraad en hoe kunnen we deze als huisartsen(kringen) aansturen?”
Dr. Gunther D’hanis, huisarts, medewerker kennisdomein huisartsenkringen, voorzitter SEL TOM en medewerker strategische stuurgroep LMN Schelde Rupel

11.45u: 2 pilootprojecten eerstelijnszones: tips & tricks, valkuilen, aanpak.
2 pilootprojecten werden begeleid door Flanders Synergy, nl. regio Dendermonde en regio Zuid-Oost Limburg. Hoe hebben deze 2 kringen het aangepakt in deze pilootprojecten? Welke problemen hebben zij ervaren? Hoe geven zij invulling aan de eerstelijnszones en hoe stelden zij de zorgraad samen? Tips & Tricks voor andere kringen + discussie.
Pilootproject Dendermonde:
Kirsty de Fluiter, zorgtrajectpromotor LMN Vehamed en Dr. Bart De Letter, voorzitter HAK Vehamed
Pilootproject Zuid-Oost Limburg:
Renate Vanvlijmen, zorgtrajectpromotor LMN Zuid-Oost Limburg en Dr. Luc Hendrickx/Dr. Sven Simons, huisartsen die voor de kringen HAK Alden-Biesen en HAK Groot-Riemst actief betrokken zijn in vorming van de eerstelijnszone

12.15u: Clusterproject vitalink medicatieschema
“Hoe ver staan we en wat kunnen we verwachten in 2018?”
Dr. Leo Geudens, medewerker kennisdomein ICT Domus Medica
Elfi Goesaert, kennisdomeinverantwoordelijke ICT Domus Medica

12.30u: NETWERKLUNCH

13.30u: Stappenplan: hoe organiseer ik een Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO): een stappenplan.
“In het Waasland organiseren huisartsen en apothekers al 12 jaar een jaarlijks MFO: Er wordt u uitgelegd hoe je de organisatie aanpakt en wat de meerwaarde is. Kortom een stappenplan om er zelf ook mee aan de slag te gaan in uw kring. U krijgt ook een checklist mee voor de organisatie van een MFO en met alle bestaande MFO-programma’s.”
Dr. Yves Rosiers i.s.m. de stuurgroep MFO Waasland, Huisartsenkoepel Waasland en Wase Apothekers

13.45u: GDPR en de beveiliging van (patiënten)gegevens: wat moet er gebeuren door de HAK?
“Europese regelgeving rond bescherming van persoonsgegevens gaat vanaf mei 2018 van kracht: hoe kunnen we er als huisartsenkring voor zorgen dat we als kring/wachtpost/LMN en met alle huisartsen(praktijken) van de kring in regel zijn met deze wetgeving?” Het huisartsenkringbestuur kan nadien met checklist aan de slag om er voor te zorgen dat de overgang naar de regelgeving goed geïmplementeerd wordt in de kring.
Frank Robben, General manager eHealthplatform, CEO Smals

14.15u: Hervorming wachtdienstorganisatie: standpunt huisartsenkringen
“Dit najaar presenteerde minister De Block de hoofdlijnen van de hervorming van de wachtdienst- en wachtpostorganisatie aan de taskforce Huisartsenwachtposten. De hervormingen hebben een belangrijke impact op de wachtdienstorganisatie. Ook het triagenummer 1733 zal verder uitgerold worden in 2018. We lichten deze plannen toe en bekijken hoe we ons met de huisartsenkringen en wachtposten verder kunnen positioneren in deze hervorming.”
Toelichting door: Dr. Koen Steel, huisarts, voorzitter kringloket, penningmeester RVB Domus Medica en lid van taskforce wachtdiensten
Discussie met de huisartsenkringen geleid door Guy Tegenbos

14.45u: Afsluitend woordje door dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica

15.00u: Einde

Praktische informatie

Locatie: Bank J.Van Breda & C°, Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen

Datum: Zaterdag 9 december, van 11.00 u. (onthaal vanaf 10.30 u) tot 15.00 u.

Prijs: Deze activiteit is gratis voor Domus Medica-leden en voor alle leden van de kringen die aangesloten zijn bij Domus Medica. Ook gratis voor zorgtrajectpromotoren, kringcoördinatoren of wachtpostmanagers werkzaam in kringen die lid zijn van Domus Medica. Bent u persoonlijk geen lid van Domus Medica, dan vermeldt u bij opmerkingen dat uw kring lid is. Andere deelnemers betalen 120 euro.

Accreditatie: aangevraagd in de rubriek ethiek en economie

Inschrijven

 

Met de steun van Bank J.Van Breda & C°

Bank J.Van Breda & Co