Zwangerschapsbegeleiding: wat zegt de richtlijn?

Zonder externe begeleider - gratis

De huisarts staat in de beste positie op de eerste lijn om eventuele zwangerschapsrisico’s op te sporen en door te verwijzen naar de tweede lijn. Daarnaast is hij als eerste contactpersoon en vertrouwenspersoon, ideaal geplaatst om samen met anderen betrokkenen op de eerste lijn, zoals zeker de vroedvrouwen, een normaal verlopende zwangerschap te begeleiden.

De richtlijn voor goede medische praktijkvoering over zwangerschapsbegeleiding is hierbij het belangrijkste houvast.

Het doel van deze LOK-vergadering is de inhoudelijke implementatie van deze richtlijn.