Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie

Met externe begeleider - betalend

Het vinden van de gepaste ondersteuning en behandeling bij personen met dementie is zowel voor de patiënt als zijn naasten belangrijk om zijn waardigheid, autonomie en kwaliteit van leven te behouden. Omdat dementie progressief tot wilsonbekwaamheid leidt, is het van essentieel belang om tijdig de persoon te leren kennen, zijn voorkeuren en waarden te exploreren en over de toekomstmogelijkheden van de zorg te spreken.

Wil u vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie leren toepassen? Deze LOK-training geeft u, op basis van de Pallialine-richtlijn ‘Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie’, de handvatten mee zodat u met kennis van zaken een VZP-gesprek kan voeren en u uw patiënt de gewenste toekomstige medische zorgen kan geven.

LOK-pakket ontwikkeld door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.

Kostprijs: € 225  + verplaatsingskosten, betaling na de LOK-training aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.