Seksueel overdraagbare infecties

Zonder externe begeleider - gratis

Het bespreken van preventie, screening en diagnose van seksueel overdraagbare infecties is zowel voor de patiënt als voor de huisarts niet altijd vanzelfsprekend.

Dit LOK-pakket over seksueel overdraagbare infecties (SOI) in de huisartsenpraktijk kan de huisarts ondersteuning bieden in de aanpak ervan. Via casussen geraakt hij/zij meer vertrouwd met de problematiek gerelateerd aan SOI zoals deze zich kan presenteren in de huisartsenpraktijk. Méér vertrouwd zijn met het onderwerp, maakt dat het ook makkelijker bespreekbaar wordt. Daarnaast worden er ook een aantal tools beschikbaar gesteld die bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk, zoals een steekkaart, een overzicht van nuttige adressen, informatie over correct condoomgebruik en over wat te doen indien een condoom scheurt en een brief om eventueel op een anonieme manier de partner(s) te verwittigen dat hij/zij een risico gelopen heeft op een SOI en zich daarom best laten testen.

Na deze LOK-vergadering

  • Ken je de meest voorkomende SOI in België, weet je wanneer en hoe hierop gescreend kan worden, weet je hoe deze behandeld worden
  • Weet je wat een SOI-anamnese inhoudt
  • Weet je waarom jongvolwassenen, homomannen en mensen afkomstig uit subsaharaans Afrika in deze context bijzondere aandacht krijgen
  • Weet je wat “PEP” betekent en wanneer dit van belang is
  • Ken je de inhoud van een advies “veilig vrijen”, ken je de eigen barrières om dit advies te geven en weet je hoe deze te slopen
  • Weet je waar extra informatie te vinden over SOI, weet je naar wie te verwijzen

Handleiding

Dit document is de handleiding voor de arts-moderator van deze LOK-vergadering. De arts-moderator leidt de vergadering en geeft de presentatie. Hiervoor dient hij/zij zich voor te bereiden en dit kan aan de hand van dit document. Naast praktische informatie, b.v. over  het verloop en de indeling van de vergadering, wordt er per dia van de powerpoint-presentatie, inhoudelijke achtergrondinformatie gegeven. Je kan er ook links naar interessante websites in terugvinden, moest je je ter voorbereiding, nog verder willen verdiepen.

Presentatie

Aan de hand van de Powerpoint geeft de arts-moderator de presentatie aan zijn LOK-collega’s. Per dia wordt in de notities achtergrondinformatie gegeven. Om deze vergadering te leiden, bereid je je best eerst voor aan de hand van de LOK-handleiding.