Obesitas bij volwassenen

Zonder externe begeleider - gratis

Overgewicht en obesitas zijn in onze westerse maatschappij één van de belangrijkste gezondheidsproblemen.

Als huisarts spelen we een centrale rol bij de identificatie van overgewicht en obesitas én in de begeleiding van mensen met overgewicht. Om u hierbij te helpen heeft Domus Medica een handleiding opgesteld die u door het niet medicamenteus beleid (dieet, gedragsadviezen en bewegingsadviezen) leidt. Ze is gebaseerd op de richtlijn "Overgewicht en obesitas bij volwassenen in de huisartsenpraktijk” en op het digitale draaiboek “herkenning en aanpak van gewichtsproblemen en obesitas” van eetexpert maart 2013.

Ontwikkeld door Domus Medica met steun van de Vlaamse Overheid.

Deze handleiding is samengesteld voor de LOK-moderator of begeleider en omvat materiaal om de vergadering voor te bereiden en te begeleiden.

In de handleiding zit kant-en-klaar materiaal waarmee moderator en deelnemers kunnen werken: voorbereiding van de vergadering, indeling van de avond, casuïstiek, vragen waarrond Lok-deelnemers kunnen werken, nuttig naslagwerk over het desbetreffende onderwerp en links naar het digitale draaiboek van Eetexpert dat u online helpt om de problematiek aan te pakken.