Interdisciplinaire aanpak vroeginterventie alcohol

Zonder externe begeleider - gratis

Het gebruik van alcohol is schadelijk voor de gezondheid, tegelijkertijd is het overal aanwezig in onze samenleving. Dat bemoeilijkt het opmerken van alcoholgerelateerde problemen. Er zijn echter mogelijkheden om problemen die mogelijk gelinkt zijn aan alcohol in een vroeg stadium te detecteren en bespreekbaar te maken. Niet alleen de huisarts, maar ook andere zorgverleners in de eerste lijn kunnen dergelijke problemen vroegtijdig identificeren en interveniëren.

In deze interdisciplinaire LOK krijgt u een beeld over de rol van verschillende zorgverleners binnen de eerstelijn rond de preventie en vroeginterventie van alcoholproblemen. Aan de hand van filmpjes worden de rollen van verschillende zorgverleners verduidelijkt. Tijdens de LOK kunnen inzichten over de samenwerking gedeeld worden en kan een sociale kaart worden opgemaakt.

De aanwezigheid van andere zorgactoren voor deze LOK kan een meerwaarde zijn, maar het is geen vereiste. Een uitnodiging kan enerzijds verstuurd worden naar de coördinator van de zorgraad van de eerstelijnszone, die het op zijn beurt kan verspreiden onder zorgverleners uit de buurt. Anderzijds kan de uitnodiging ook rechtstreeks verstuurd worden naar zorgverleners uit de buurt.

Dit LOK-pakket werd ontwikkeld in samenwerking met Vivel en VAD en kan als een doe-het-zelf-pakket worden aangevraagd. In het pakket zit de link naar de filmpjes, een draaiboek, een presentatie en een sjabloon voor een sociale kaart. Na de LOK dient er een evaluatie ingevuld te worden en kan een vergoeding van € 250 worden aangevraagd bij Domus Medica.

U kan de aanvraag nu reeds doen via onderstaande knop, na aanvraag wordt het voorziene materiaal doorgestuurd naar de aanvrager.

Bij vragen mag u contact opnemen met helena.broekaert@domusmedica.be

 

Vraag deze LOK-sessie aan

Publicatie datum
Revisiedatum