Huisarts en Asielzoeker

Met externe begeleider - betalend

Personen die hun land ontvluchtten, bijvoorbeeld uit angst voor vervolging of geweld, kunnen in België asiel aanvragen. Fedasil is verantwoordelijk om deze asielzoekers passend en tijdig te huisvesten en zorg te verlenen. 

Hoe is de zorg voor asielzoekers in België geregeld en wat betekent dat voor de huisarts? Wanneer wordt de huisarts benaderd om zorg aan asielzoekers te bieden en hoe kan men de gemaakte kosten declareren? Wat zijn veelvoorkomende gezondheidsklachten bij asielzoekers en wat kan de huisarts daarmee doen?

Samen met Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, werkte Domus Medica hiervoor het LOK-pakket ‘Huisarts en Asielzoeker’ uit. Voor het onderwerp 'Tuberculose' werd ook samengewerkt met de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw (VRGT).

Volgende punten zullen onder andere in het LOK-pakket worden opgenomen: asiel in België, infectieziekten, vaccinatiebeleid en implementatie, psychologische aspecten en andere aandachtspunten, interculturele bemiddeling en betalingsmodaliteiten.

De kostprijs van deze LOK-sessie bedraagt 250 euro, rechtstreeks aan de spreker te betalen.

Publicatie datum