Huisarts en Asielzoeker

Met externe begeleider - betalend

Sinds 2015 is er een verhoogde instroom van vluchtelingen. De uitdaging is om deze vluchtelingen passend en tijdig te huisvesten en zorg te verlenen.

Hoe is deze zorg voor vluchtelingen in België geregeld en wat betekent dat voor de huisarts? Wanneer wordt de huisarts benaderd om zorg aan vluchtelingen te bieden en hoe kan hij de gemaakte kosten declareren? Wat zijn veelvoorkomende gezondheidsklachten bij vluchtelingen en wat kan de huisarts daarmee doen?

Samen met het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, Fedasil werkt Domus Medica hierover het LOK-pakket ‘Huisarts en Asielzoeker’ uit. Voor het onderwerp 'tuberculose' werkten we ook samen met de Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding vzw (VRGT).

Volgende punten zullen o.a. in het LOK-pakket worden opgenomen: asiel in België, infectieziekten, vaccinatiebeleid en implementatie, psychologische aspecten en andere aandachtspunten, interculturele bemiddeling, betalingsmodaliteiten,…

De kostprijs van deze LOK-sessie bedraagt 250 euro, rechtstreeks aan de spreker te betalen.