Het kinesitherapievoorschrift (module 2: communicatie arts-kinesitherapeut)

Zonder externe begeleider - gratis

Er bestaan geen algemene normen voor een 'goed' kinevoorschrift of een 'goed' kineverslag. Ook informatie-uitwisseling tussen arts en kinesitherapeut loopt niet volgens gestandaardiseerde paden. Artsen en kinesitherapeuten gaan op deze vergadering met elkaar in dialoog om op een constructieve en creatieve manier oplossingen te zoeken.

Bij dit programma worden de kinesitherapeuten van uw regio uitgenodigd. Met behulp van een aantal werkvragen zullen de deelnemers, artsen en kinesitherapeuten, met elkaar in overleg treden.

Ontwikkeld met steun van Axxon.

Deze handleiding is samengesteld voor de LOK-moderator of begeleider en omvat materiaal om de vergadering voor te bereiden en te begeleiden.

In de handleiding zit kant-en-klaar materiaal waarmee moderator en deelnemers kunnen werken: voorbereiding van de vergadering, indeling van de avond, casuïstiek, vragen waarrond Lok-deelnemers kunnen werken, nuttig naslagwerk over het desbetreffende onderwerp, …