Het kinesitherapievoorschrift (module 1)

Zonder externe begeleider - gratis

Samen met uw moderator, en een lokale kinesitherapeut-"expert", worden de deelnemers begeleid in het oplossen van de casuïstiek en het gebruik van de Wegwijzer voor artsen m.b.t. het kinesitherapievoorschrift.

Belangrijk: nodig een lokale kinesitherapeut uit die kan optreden als "expert".

Ontwikkeld met steun van Axxon.

Deze handleiding is samengesteld voor de LOK-moderator of begeleider en omvat materiaal om de vergadering voor te bereiden en te begeleiden.

In de handleiding zit kant-en-klaar materiaal waarmee moderator en deelnemers kunnen werken: voorbereiding van de vergadering, indeling van de avond, casuïstiek, vragen waarrond Lok-deelnemers kunnen werken, nuttig naslagwerk over het desbetreffende onderwerp, …