Feedbackrapporten - Train-the-Trainer en LOK-pakket medi-Campus

Zonder externe begeleider - gratis

Een weg naar kwaliteitsbevordering

Domus Medica wil in de toekomst meer initiatieven ontwikkelen om de LOK-verantwoordelijke te ondersteunen. Intervisie in kleine groepen zoals LOK’s, begeleid door een deskundige moderator, is de meest efficiënte manier om duurzaam bij te leren en kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het identificeren van leerdoelen of domeinen voor kwaliteitsverbetering voor de huisarts en de huisartsenpraktijk cruciaal in het voorstel van Domus Medica voor de hervorming van accreditering en navorming.

Deze twee principes komen samen in de LOK Feedbackrapporten, een eerste aanbod van Domus Medica specifiek voor LOK-verantwoordelijken: het gebruik van feedbackgegevens aangeboden vanuit het Riziv als basis voor een kwaliteitsverbeterend traject.

Dit feedbackrapport gaat over de praktijkvoering van huisartsen in 2016. Het rapport weerspiegelt de activiteiten over het voorschrijven van geneesmiddelen, klinische biologie, medische beeldvorming en preoperatieve onderzoeken. Dit rapport is mede een initiatief van de Cel Doelmatige Zorg, met de steun van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) en de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP).
 
Omdat iedere LOK verschillende zwaktes en divergenties kent, is het van belang dat tijdens de LOK Feedbackrapporten net datgene wordt besproken dat relevant is binnen de groep. Op de website van het Riziv is het mogelijk om het rapport van de gehele LOK op te vragen waarin deze relevante punten zijn opgenomen. 

Opleiding tot LOK-moderator

Wie deze LOK Feedbackrapporten wil begeleiden in eigen groep, moet weten wat besproken kan worden, hoe dit kan worden aangereikt en hoe collega’s gestimuleerd kunnen worden om samen een plan van aanpak te bepalen.

Hiervoor werd een webinar georganiseerd in juni 2020. Op medi-Campus vindt u de opname van deze webinar terug. Via deze module kunt u zich opleiden om de LOK Feedbackrapporten later in eigen groep te brengen. U vindt daarnaast het volledige LOK-pakket met alle ondersteunende materialen.
 
Via deze webinar komt u te weten hoe u deze LOK kan modereren, hoe u kunt achterhalen wat de prioriteiten voor de LOK-groep zijn en hoe u samen met de LOK-leden kunt bepalen wat op langere termijn op de agenda van de LOK-groep zal staan. 

Bij het volledig en correct doorlopen van de module ontvangt u 1,5 accrediteringspunten in de rubriek Ethiek en economie. De vereisten hiervoor vindt u terug in de module op medi-Campus.

 

Meer informatie en aanvragen via jo.vanhoof@domusmedica.be.

Zie ook: www.medi-campus.be