Een praktijkassistent(e) aannemen. Hoe ga ik praktisch te werk?

Zonder externe begeleider - gratis

De LOK-module Praktijkassistente: hoe begin ik eraan? wil huisartsen samen laten nadenken over wat praktijkassistentie kan betekenen voor hen zelf, de praktijk én de patiënten. In het eerste deel van deze opleiding wordt er gefocust op de voorbereidingen en de aanwerving van de assistent en wat deze assistent voor u kan betekenen in uw praktijk.

In het tweede deel krijgt u meer informatie over de personeelsadministratie die komt kijken bij het in dienst nemen van een praktijkassistente. Tot slot maken wij u wegwijs in de tegemoetkoming waar op u beroep kan doen voor de aanwerving van een praktijkassistente. De doelstelling is dat de deelnemers naar huis gaan met haalbare en concrete ideeën omtrent de aanwerving van praktijkassistentie in de eigen huisartspraktijk.
 
LOK-pakket ontwikkeld door ECHTT-coaches Jan Devriendt & Gabie Thijs.

Vrijblijvend kan externe begeleiding (ECHTT-coaches) gevraagd worden via ann.vanroosenbroek@domusmedica.be 

Deze vorming wordt niet geaccrediteerd door het RIZIV aangezien het niet kadert binnen de door het RIZIV terugbetaalbare zorg en het onderwerp enkel een organisatorische aangelegenheid betreft.