Burn-out bij artsen

Met externe begeleider - gratis

ARTS IN NOOD stelt zich ter beschikking van kring- en lok-vergaderingen voor het geven van een uiteenzetting en peer review over burn-out bij artsen.  Via deze weg willen we zoveel mogelijk artsen sensibiliseren rond de problematiek van psychische problemen bij artsen om zo het taboe hieromtrent te helpen doorbreken.  Daarnaast wordt kort de werking van het nationaal hulpplatform van ARTS IN NOOD toegelicht waar artsen, assistenten in opleiding en medische studenten met psychische problemen discreet en in vertrouwen terecht kunnen.  Tenslotte wordt nog een overzicht gegeven van het profiel en de problematieken van de artsen die de afgelopen 2 jaar op het hulpplatform beroep hebben gedaan

Achtergrond

Een steeds groter wordende groep artsen krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen.  Burn-out overkomt vaak de meest gedreven, de meest empathische en de meest volhardende artsen.  Velen onder hen durven de stap naar hulp niet te zetten omwille van schaamte en schuldgevoelens en een medische cultuur die al meer dan een eeuw de kwetsbaarheid van de arts als mens ontkent en stigmatiseert.  Deze zwijgcultuur is een rem om zich te laten verzorgen of om hierover met collega’s of naasten te praten.  Terwijl men zonder het te beseffen vaak omringd is door collega’s die ook op hun tandvlees zitten en in stilte lijden.  Voor sommigen onder hen is de enige waardige uitweg uit dit lijden, de dood.  Er openlijk over kunnen spreken zonder te worden gestigmatiseerd en zien dat men niet alleen staat, kan dus levens redden.

Inhoud

in de uiteenzetting krijgt u een overzicht van de oorzaken, prevalentie, signalen, symptomen, verloop, aandachtspunten voor en valkuilen van artsen en een mogelijk behandeltraject van burn-out.  Veel van deze informatie is praktisch inzetbaar in uw praktijk naar uw patiënten toe. Bedoeling is de zorgkwaliteit nog te optimaliseren, want studies tonen aan dat een arts die kampt met psychische problemen, onvoldoende kwalitatieve zorg kan bieden.
De uiteenzetting duurt 75 tot 90 minuten en wordt gegeven door dhr. Koen Matton, project coördinator van ARTS IN NOOD en tevens ervaringsdeskundige, psychotherapeut, coach en echtgenoot van een huisarts. Bij hem komen hulpzoekende artsen met hun vaak beklijvend verhaal in eerste instantie terecht als ze ARTS IN NOOD contacteren.  

Aanvraag

Deze kan U richten naar info@artsinnood.be, waarna Koen Matton met u contact zal opnemen. Indien u vooraf vragen heeft, kan u hem op werkdagen (tot 17u) ook bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 23 460.  De uiteenzetting is gratis. We vragen om in de mate van het mogelijke te streven naar een minimum deelname van 10 à 15 artsen per uiteenzetting, eventueel door dit samen met een aanpalende lok-groep of de ganse kring te organiseren.  Er is geen maximum aantal deelnemers.  Accreditering valt onder de rubriek ‘ethiek en economie’.