Bespreekbaar maken alcoholgebruik

Met externe begeleider - gratis

Alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Tegelijkertijd is het overal aanwezig in onze samenleving. Dat bemoeilijkt het om alcoholgerelateerde problemen op te merken en om hierover te spreken, ook voor huisartsen. Daardoor lopen veel mensen jarenlang rond met aanslepende problemen waarin alcohol een belangrijke rol speelt.
Er zijn echter mogelijkheden om alcoholgerelateerde problemen al in een vroeg stadium te detecteren en bespreek te maken. De huisarts is goed geplaatst om dergelijke problemen vroegtijdig te identificeren en erop te anticiperen. De huisarts is immers vlot bereikbaar en toegankelijk en heeft in de loop der jaren vaak een solide vertrouwensrelatie opgebouwd met de patiënten.

Wanneer de verantwoordelijke of een ander lid van de LOK groep de training heeft gevolgd, kan deze LOK aangevraagd worden. Wanneer er interesse bestaat om deze interactieve sessie binnen de eigen LOK te bespreken, maar niemand vanuit uw eigen LOK groep heeft de training sessie gevolgd, kan alsnog een aanvraag ingediend worden en bekijken wij of iemand van de trainers de LOK wil geven bij u.

Voor de eerste 40 aanvragen is 250 euro voorzien voor de begeleider die tevens de training heeft gevolgd. 

Meer informatie kan u verkrijgen via helena.broekaert@domusmedica.be, uw aanvraag dient u in via onderstaande knop. 
 

Publicatie datum