Angst

Met externe begeleider - betalend

‘Angststoornissen worden enerzijds vaker herkend en komen anderzijds gewoon algemeen in de meeste Westerse landen ook meer voor.
Paradoxaal genoeg: ondanks toegenomen veiligheid door betere gezondheidszorg, technologie, politie, … voelt de mens zich onveilig. We worden omringd door een soort artificiële veilige omgeving precies waardoor we ons kwetsbaarder en afhankelijker voelen.’ Tot zover een citaat van Prof Damiaan Denys.

In deze LOK zoomen we in op de specifieke exploratie en differentiaaldiagnostiek van angststoornissen door de huisarts: aangezien een minderheid van de angstige patiënten vanzelf hun probleem onder controle krijgen, is vroegtijdig ingrijpen de boodschap. Welke plek hebben medicamenteuze interventies en hoe zien niet-medicamenteuze interventies er uit? Wanneer en hoe breng je doorverwijzing ter sprake? Een duo van arts-psycholoog gidst jullie doorheen dit landschap.

 

Deze LOK wordt door een duo sprekers gegeven.

ONLINE: Kostprijs: € 260 (per spreker) = €520 in totaal

FYSIEK: Kostprijs: € 290 (per spreker) = €580 in totaal (incl. verplaatsingskosten)

Betaling na de LOK-training aan de sprekers.

Publicatie datum