Afwezig op school: hoe attesteren?

Zonder externe begeleider - gratis

"Dokter mag ik een briefje voor 't school", een veelgehoorde vraag. Maar wanneer is het echt nodig? Deze LOK, samen met het departement onderwijs opgemaakt , leert u, uitgaande van herkenbare situaties, hoe u kan omgaan met de vraag voor een schoolattest? Wanneer hoeft het? Wanneer hoeft het niet? Wat is de rol van het CLB? Hoe kan het CLB u helpen om problemen aan te pakken? Op al deze vragen wordt een accuraat antwoord gegeven.

Deze handleiding is samengesteld voor de LOK-moderator of begeleider en omvat materiaal om de vergadering voor te bereiden en te begeleiden.

In de handleiding zit kant-en-klaar materiaal waarmee moderator en deelnemers kunnen werken: voorbereiding van de vergadering, indeling van de avond, casuïstiek, vragen waarrond Lok-deelnemers kunnen werken, nuttig naslagwerk over het desbetreffende onderwerp, …