Uitnodiging

Tijdens deze 46e Medisch Psychologische Dag willen we sociale ongelijkheid in het licht stellen, waarbij thema’s als ziekte en gezondheid verwerven zitten in een groter maatschappelijk geheel.
Aan de hand van welke criteria en indicatoren definiëren we begrippen zoals armoede, inkomensongelijkheid, sociale ongelijkheid, levenskwaliteit, gezondheid? Heeft ongelijkheid te maken met economische, institutionele of politieke factoren, met beleidskeuzes? Bieden een job, een goed sociaal vangnet, degelijk onderwijs, een goede gezondheid en een toegankelijke gezondheidszorg voldoende garantie om te ontsnappen aan armoede? Hebben mensen armoede aan zichzelf te danken? Wat als het fout gaat? Voor een heel aantal personen is het een dagelijkse hoofdzorg om de dag, de week of de maand door te komen.

Zorgverleners kunnen deze kwetsbare groepen (h)erkennen. Diegenen die op huisbezoek gaan, hebben het voordeel mensen in hun eigen omgeving te zien. Het begrijpen van de onderliggende mechanismen waardoor mensen in armoede belanden, zicht hebben op de complexiteit van sociale- en inkomensongelijkheid is een belangrijke theoretische basis.

Maar ook een goede aanpak is vereist. De ervaring leert ons dat culpabiliseren, medelijden hebben of pillen voorschrijven het probleem niet fundamenteel oplost. Voldoende empathie, begrip, de weg kennen in het uitgebreide zorgsysteem en het geloof in de creativiteit van mensen zijn wel tools waarmee artsen aan de slag kunnen. Al kan dat soms maar met mondjesmaat en stapsgewijs.

Voor deze dag nodigden we zeer geëngageerde sprekers uit die op hun terrein voorstellen formuleren om gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Vanuit een kritische sociologische, economische, psychologische, medische, ethische en praktijkgerichte hoek bekijken we het de impact van sociale ongelijkheid op de arts-patiëntrelatie en op onze praktijkvoering.

Magda Wijns, namens de werkgroep Medisch Psychologische Dag

Programma

Voormiddag

Namiddag