MPD 2015 Het gelaat van de armoede

Op 10 oktober 2015 in Nazareth

Waar schuilt het gelaat van de armoede en wat is de verantwoordelijkheid van huisartsen in deze problematiek? Dat waren de vragen waarrond het 46e Medisch Psychologisch Weekend draaide.

INLEIDING THEMA - DE SOCIALE GEZONDHEIDSKLOOF AANPAKKEN: een kwestie van maatschappelijke keuzes en ook vanuit de huisartsenpraktijk
Prof. dr. Sara Willems
Sara Willems zorgt voor de rode draad tussen de voordrachten van de andere sprekers en brengt een analyse hoe sociale verschillen in de gezondheid op verschillende niveaus kunnen worden aangepakt. Ze zoomt hierbij in op het belang van een intersectorale aanpak van sociale ongelijkheid in gezondheid, het belang van het hanteren van een levensloopperspectief en op aandachtspunten in de organisatie van de gezondheidszorg.
In de namiddag gaat Sara Willems in op de vraag hoe de individuele huisartspraktijk en de individuele hulpverlener kan bijdragen tot het verkleinen van de sociale gezondheidskloof. Ze doet dit met resultaten uit eigen onderzoek en met voorbeelden uit de huisartspraktijk.

Uitnodiging

Tijdens deze 46e Medisch Psychologische Dag willen we sociale ongelijkheid in het licht stellen, waarbij thema’s als ziekte en gezondheid verwerven zitten in een groter maatschappelijk geheel.
Aan de hand van welke criteria en indicatoren definiëren we begrippen zoals armoede, inkomensongelijkheid, sociale ongelijkheid, levenskwaliteit, gezondheid? Heeft ongelijkheid te maken met economische, institutionele of politieke factoren, met beleidskeuzes? Bieden een job, een goed sociaal vangnet, degelijk onderwijs, een goede gezondheid en een toegankelijke gezondheidszorg voldoende garantie om te ontsnappen aan armoede? Hebben mensen armoede aan zichzelf te danken? Wat als het fout gaat? Voor een heel aantal personen is het een dagelijkse hoofdzorg om de dag, de week of de maand door te komen.