Banner links

Banner rechts

pdfProgrammaoverzicht en zaalindeling


Het EMD-contract

Stany Nimmegeers, Coördinator vzw Geneeskunde voor het Volk Genk, Gebruikersgroep Medidoc
Herwig Van Pottelbergh, Expert kennisdomein ICT Domus Medica, Gebruikersgroep Medidoc

Heel wat artsen zoeken een nieuw pakket. Vanuit de ervaring van gebruikers die zich gezamenlijk organiseerden en de switch maakten, wordt uitgelegd waar u op moet letten bij het afsluiten van een contract. Wat moet er zeker in staan? Wat kan u bijkomend nog laten opnemen? Welke afspraken laat u best contractueel vastleggen?

breakout sessie - 30 min

pdf01_Het_EMD-contract_web.pdf

Mobile health

Erik Van der Hulst, Innovation manager Health imec, Projectleider AP 19

Patiënten gebruiken al maar vaker gezondheidsapps. Hoe ga je hier als zorgverlener mee om? Hoe kan je nagaan wat de betrouwbaarheid en veiligheid van zo'n toepassingen is en bieden deze eigenlijk wel een meerwaarde aan de zorgverlening? Ga mee in discussie!

plenaire sessie - 1 u

pdfDomusMedica_14_10_2017_Mobile_Health_EVdH_voting_web.pdf 
pdfAntwoorden_Mobile_Health_20171014.pdf

eHealth voor Haio's en praktijkopleiders

Patrick Coursier, Kennisdomein ICT Domus Medica, Academisch centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven

Haio's worden elk jaar geconfronteerd met onduidelijkheden rond het aanvragen van eHealth-attesten en welke verrichten ze juist kunnen uitvoeren.
Enkele tips en tricks om vlotter van start te gaan. Hoe maak je de beste afspraken met je Haio rond eHealth in de praktijk, en hoe kan je je Haio de vlotste start geven in de praktijk?

breakout sessie - 30 min

pdf03_eHealth_voor_Haio_en_PO_web.pdf

De kwaliteit van Sumehr: naar betere kwaliteit van zorgverlening?

Nicolas Delvaux, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven

Ondersteuning tijdens de wacht of relevante patiënteninfo meegeven bij een doorverwijzing: een Sumehr kan een handig hulpmiddel zijn. Maar hoe kom je tot een goede Sumehr? Wat mag er in en kan weggelaten worden? Een korte inleiding tot de essentie van de Sumehr, met enkele tips om beter te registreren.

breakout sessie - 30 min

pdf04_Kwaliteit_van_Sumehr_web.pdf

Nieuw in eHealth in 2018

Tom Lambrechts, Senior arts kennisdomein ICT Domus Medica

Er zijn meer diensten beschikbaar dan je denkt, en er komen er nog bij. Ontdek of in de tools van de toekomst de ultieme administratieve vereenvoudiging voor je praktijk te vinden zijn!

breakout sessie - 30 min

pdf05_Nieuw_in_eHealth_2018_web.pdf

Het elektronisch voorschrift in 2018

Dirk Broeckx, Projectmanager eenlijn.be

2017 was het jaar dat het elektronisch voorschrift op grote schaal werd gebruikt. Wat zijn de plannen voor de komende jaren? Wordt 2018 het jaar van het papierloze voorschrift of niet? Welke andere voorschriften kunnen elektronisch aangemaakt worden?

breakout sessie - 30 min

pdf06_Elektronisch_voorschrift_2018_web.pdf

Juridische verantwoordelijkheid bij digitalisering

Raf Van Goethem, Dewallens en Partners

Steeds meer info wordt gedeeld tussen zorgverleners. Maar hoe zit het juridisch in elkaar? Wat zijn uw verantwoordelijkheden als zorgverlener, en verschilt deze wezenlijk met vroeger?

breakout sessie - 30 min

pdf07_Juridische_verantwoordelijkheid_web.pdf

Grote databanken in de gezondheidszorg: praktische toepassingen

Hilde Philips, Projectleider iCaredata, UA
Gijs Van Pottelbergh, Intego project, KUL

Er zijn een aantal wetenschappelijke projecten lopende waar op grote schaal gezondheidsgegevens worden verwerkt. Ontdek hoe deze databanken de dagelijkse praktijk willen ondersteunen, illustratie vanuit het iCaredata-project en het Intego-project

breakout sessie - 30 min

pdf8a_Grote_databanken_deel_I_-_iCaredata_web.pdf
pdf8b_Grote_databanken_deel_II_-_Intego_web.pdf

De lusten en lasten van ICT in de zorgverlening

Koen Kas, Stichter InBioVeritas, Professor oncologie UGent

We gaan in op de eigenlijke bijdrage van ICT op de kwaliteit van de geleverde zorg. Leidt dit tot een toename of verbetering van de levenskwaliteit? Waarop dienen we het succes van deze toepassingen af te rekenen?

plenaire sessie - 1u

pdfICT-dag_Koen_Kas.pdf

Merelbeke zit op schema: samenwerking tussen zorgverleners in de praktijk

Marleen Haems, Directeur KOVAG, Projectmanager 'Merelbeke zit op schema'

Via het project 'Merelbeke zit op schema' werd het gebruik van het medicatieschema bij zorgverleners intensief uitgewerkt. Ook patiënten en gemeente waren betrokken, en door de sterke focus op arts-apotheker-patiënt werd dit verhaal een succes. Wat zijn aandachtspunten rond samenwerking? Hoe werd de samenwerking tussen de zorgverleners ervaren?

breakout sessie - 30 min

pdf10_Merelbeke_Vlaanderen_zit_op_schema_web_web.pdf

De stem van de patiënt, het Seampat-verhaal

Sophie Marien, Clinical Pharmacy Resarch Group, UCL

In Wallonië werd via RSW (de Waalse tegenhanger van Vitalink) een platform opgezet waar patiënten konden aangeven of ze voorgeschreven medicatie volgens de instructies gebruikten. Artsen konden deze informatie al dan niet in het eigen dossier inbrengen. Het project leverde verrassende resultaten op rond de therapietrouw van patiënten en is een eerste illustratie van patiënten die actief meewerken aan hun zorg.

breakout sessie - 30 min

pdf11_Seampat_stem_van_de_patient_web.pdf

GDPR en de beveiliging van (patiënten)gegevens: wat moet er gebeuren?

Frank Robben, General manager eHealthplatform, CEO Smals

Een eerste korte uiteenzetting over de aandachtspunten rond de nieuwe Europese richtlijn rond gegevensbescherming. We leggen uit wat er verandert ten opzichte van de huidige wetgeving, en welke voorbereidingen zorgverleners dienen te treffen.

breakout sessie - 30 min

pdf12_GDPR_web.pdf

De rol van patiëntenportalen in patiëntenparticipatie

Marleen Van Eygen, Projectverantwoordelijke eerstelijnszorg Vlaams Patiëntenplatform
Patrick Martens, Directeur Centrum voor KankerOpsporing vzw

Hoe ervaren patiënten de evoluties in digitalisering? Kunnen zij het overzicht behouden, of zorgt een wildgroei van portalen ook hier voor bijkomende verwarring? Hoe kan de patiënt optimaal in het zorgproces betrokken worden, en wat is de mogelijke meerwaarde? Aan welke evoluties kunnen we ons nog verwachten?

breakout sessie - 30 min

pdf13a_Patientenportalen_deel_I_web.pdf
pdf13b_Patientenportalen_deel_II_Vitalink_en_bevolkingsonderzoek_web.pdf

Tool rond re-integratie van arbeidsongeschikte patiënten

Ruben Degraeve, Adviseur ministerie sociale zekerheid en volksgezondheid

De huisarts kan weldra, als hij daarvoor kiest, een sterkere rol opnemen in het re-integratieproces van zijn patiënt. De werking van de tool wordt uitgelegd, en de rechten en plichten van de huisarts rond re-integratie worden kort toegelicht

breakout sessie - 30 min

pdf14_Re-integratietool_arbeidsongeschiktheid_web.pdf

Hoe de digitale praktijk beschermen tegen moderne gevaren?

Dr. Arnout Van Den Kieboom, Zaakvoerder Egeo en huisarts

  • De gevaren van moderne virussen (cryptolockers), spyware
  • Hoe de digitale praktijk snel herstellen na "volledig falen"
  • Kan een firewall mij beschermen ?
  • Interne MUG in de praktijk inbouwen
  • De mogelijkheden van een hardware matige paniekknop

EGEO - Gesponsorde lezing - 30 min

Een patiëntgerichte website voor uw praktijk

Erik d'Aes, Consulent Digitale Communicatie

Een website voor de praktijk waar ook aandacht is voor correcte informatie naar de patiënt toe.
Duidelijkheid rond beschikbaarheden van artsen en basisinformatie kan de communicatie tussen arts en patiënt vooruithelpen, en duidelijkere afspraken toelaten

Mediwebs - Gesponsorde lezing - 30 min

Platform voor telegeneeskunde

Peter Reyskens, Sales en marketing manager RDSM nv

Telegeneeskunde loopt in een aantal screeningsprojecten en homecare projecten voor de opvolging van bepaalde patiëntengroepen (oa. longgetransplanteerden, astmapatiënten,…).
In deze lezing wordt het platform uitgelegd, en op welke manieren dit kan gebruikt worden voor de opvolging van patiënten (homecare, uitwisselen diagnostische tests, klinische studies,...)

RDSM - Gesponsorde lezing - 30 min

Evolutie in facturatie en derdebetaler, een update

Nele Vanstipelen, medewerker afdeling expertise en communicatie

De trends in facturatie de voorbije jaren, toekomstperspectieven

LTD3 - Gesponsorde lezing - 30 min

De digitale anamnese: van informatiewinst naar consultatiewinst

Dr. Piet Van de Steen, digital health expert

Consultatie in de huidige vorm heeft een aantal tekortkomingen, vaak door onduidelijkheid en onvolledigheid van de anamnetische info.
Dit kan deels opgelost worden door de patiënt op voorhand, of op het moment van afspraak relevante vragen te stellen.
Een digitale oplossing, gebaseerd op medische besliskunde, kan een medisch interview simuleren en kan door middel van algoritmes de juiste vragen stellen. In deze lezing wordt het model medische besliskunde uitgelegd, en de voordelen van het systeem gepresenteerd.

Bingli - Gesponsorde lezing - 30 min

Gegevensdeling met de thuisverpleging: het mijnWGK platform

Tim Weltens, Stafmedewerker ICT en innovatie Wit-Gele Kruis

Wit-Gele Kruis lanceerde 1 jaar geleden het mijnWGK platform. Intussen gebruiken reeds meer dan 5000 artsen het platform.
De plannen zijn klaar voor een verdere verdieping en verbreding. Een stand van zaken van de activiteiten en de toekomstplannen.

Wit-Gele Kruis - Gesponsorde lezing - 30 min

Digitale gezondheidsgids

Frans Govaerts, Senior arts kennisdomein preventie Domus Medica

Benieuwd naar de digitale toekomst van preventie bij de huisarts?
Kom dan naar de avant-première van de GGDM (de GezondheidsGids Domus Medica) op de ICT-dag.
Breng je smartphone mee. Want als de technologiegoden het willen, dan mag je meteen een actieve rol spelen.

workshop - 30 min

Beginners: eHealth in vogelvlucht

Dirk Broeckx, Projectmanager eenlijn.be

Voor de absolute beginners:
een korte inleiding op de meest gebruikte diensten op het vlak van eGezondheid. Bekom zo de nodige achtergrond om vanuit deze eHealth-initiatie verder te gaan ontdekken wat de meerwaarde voor je praktijk kan zijn

breakout sessie - 30 min

pdf22_eHealth_voor_beginners_web.pdf

Huisapotheek en gegevensdeling

Joke Opsomer, Verantwoordelijke opleidingen KAVA

Vanaf begin oktober kunnen patiënten naast een GMD-houdende huisarts ook voor een huisapotheker kiezen. Vanuit deze functie willen apothekers ook meer gaan inzetten op gegevensdeling met de huisarts. Wat houdt het begrip huisapotheker juist in? Welke gegevens zullen gedeeld worden en hoe kunnen huisarts en huisapotheker tot een optimale samenwerking komen?

breakout sessie - 30 min

pdf23_Huisapotheker_en_gegevensdeling_web.pdf

Verplichte registratie zorgtrajecten via healthdata: wat houdt dat in?

Ludo Willekens - medewerker Healthdata.be

Vanaf oktober 2017 zullen artsen die een zorgtrajectovereenkomst voor Diabetes of Nierinsufficiëntie hebben afgesloten  met hun patiënten, dienen deel te nemen aan de verplichte gegevensregistratie.
Deze gebeurt voortaan via healthdata. In deze presentatie zal u worden toegelicht op welke manier dat vanuit uw EMD gebeurt en welke stappen er voorzien zijn ter ondersteuning van de artsen.

breakout sessie - 30 min

pdf24_Zorgtrajecten_registreren_met_Healthdata_web.pdf

Beginners: starten met eHealth in je eigen pakket (Verschillende sessies: Careconnect-Daktari-HealthOne-Windoc)

Enkele eenvoudige eHealthdiensten die u als beginner nu al kunt gaan gebruiken in uw praktijk. Een korte demonstratie met optie tot hands-on uittesten

workshop - 30 min - Vindt plaats op de stand van het softwarepakket in de James Cook-zaal, voor Daktari in Zaal Columbus

De ICT-dag dankt volgende sponsors:

Domus Medica werkt samen met:

De partners van Domus Medica:

Interesse in een stand op de ICT-dag? Contacteer Elfi Goesaert.