In samenwerking met de FOD Volksgezondheid werd een e-learning ontwikkeld van 30 minuten over de predistributie van jodiumtabletten als beschermingsmaatregel bij een nucleair ongeval. Een half accreditatiepunt werd aangevraagd in de rubriek 'Ethiek en economie'.

Hoe kunt u als huisarts helpen bij de predistributie van jodiumtabletten?

Op 6 maart 2018 startte de nucleaire informatiecampagne van de overheid en de predistributie van jodiumtabletten in het ganse land. U kunt als arts een belangrijke rol spelen door gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven actief aan te moedigen om jodiumtabletten af te halen bij de apotheek.

Binnen de 20 kilometer rond een nucleaire site (10 km voor IRE Fleurus), kunt u naast de kwetsbare groepen ook alle andere inwoners aanmoedigen om tabletten af te halen.

Verder is het aangewezen om, los van elk nucleair incident, het eventuele gebruik van jodiumtabletten op voorhand te bespreken met uw patiënten, vooral met diegenen die een al dan niet gekende schildklieraandoening hebben of bij wie mogelijke ernstige bijwerkingen kunnen optreden bij inname van jodiumtabletten.

U kunt ook meegeven dat jodiumtabletten bij een nucleair ongeval nooit op eigen initiatief mogen worden ingenomen, maar enkel als de overheid dit adviseert. De overheid zal via radio, tv, officiële websites en sociale media meedelen wie jodiumtabletten moet innemen en wanneer.

NAAR DE E-LEARNING

Meer informatie?

Voor meer informatie kan u terecht op de vernieuwde website: www.nucleairrisico.be.

Onder de rubriek ‘doelgroepen’ zal u specifieke informatie vinden voor zorgverleners: veel gestelde vragen, de bijsluiter, een wetenschappelijke publicatie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de e-learning.

Zorgverleners kunnen met vragen terecht op het mailadres van de FOD Volksgezondheid: nuclear@health.belgium.be.