doe dag links

doe dag rechts

Doe-dag, verfijn uw vaardigheden

Op zaterdag 25 november in Heverlee kunt u verschillende praktische vaardigheden (opnieuw) inoefenen of actualiseren.
In een kleine werkgroep krijgt u een demonstratie van de techniek, die u daarna zelf leert beheersen. In totaal bestaat het programma uit 6 uur oefenen (3 uur in de ochtend en 3 uur in de namiddag).
Ook praktijkmedewerkers zoals praktijkassistenten en verpleegkundigen zijn van harte welkom.

Hieronder vindt u het programma en de presentaties van deze dag.

pdfProgrammabrochure

Programma

Voormiddag

Aanbod voor huisartsen en haio's

Aanbod voor verpleegkundigen

Aanbod voor praktijkassistenten

Namiddag

Aanbod voor huisartsen en haio's

Aanbod voor verpleegkundigen

Aanbod voor praktijkassistenten


Programma - beschrijving workshops

Voormiddag

Workshop: Injectietechnieken voet/enkel/hand/pols
Spreker: Philippe Van Elsen, huisarts
Timing: 09.00-10.30 uur (volzet) en 10.45-12.15 uur (volzet)
Maximum aantal deelnemers per groep: 14 deelnemers (oefenen op elkaar)
Doelgroep: huisartsen, haio’s
Vanaf 1992 begeesterd door de cursus Orthopedische geneeskunde voer ik nu 25 jaar infiltraties uit in de huisartsenpraktijk. Na ze te toetsen aan de Duodecim EBM Guidelines, zal ik deze demonstreren en de cursisten ze laten inoefenen op elkaar (anatomie in vivo en punctieplaats aangeven).
Gelieve kledij te dragen die oefenen gemakkelijk maakt bv. topje voor vrouwelijke deelnemers en eventueel shortje voor alle deelnemers.
Presentatie: pdfInjectietechnieken_voet_enkel_hand_pols-Philippe_Van_Elsen.pdf

naar boven

Workshop: Hechttechnieken en kleine heelkunde
Spreker: Christel Foriers, huisarts
Timing: 09.00-10.30 uur (volzet) en 10.45-12.15 uur (volzet)
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s
In deze workshop oefent u verschillende hechttechnieken (Donatti, intradermaal) en krijgt u een demonstratie van kleine ingrepen (wegnemen sebumcyste, partiële nagelextractie, drainage abces,...) via filmpjes. Het inoefenen gebeurt op varkenshuid.

naar boven

Workshop: Brandwondenzorg in de huisartsenpraktijk
Spreker: Lieve De Cuyper, brandwondencentrum ZNA
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
In deze workshop leert u hoe u brandwonden kunt beoordelen en behandelen, wanneer u patiënten met brandwonden best doorstuurt, hoe en waar naartoe.
Presentatie: pdfBrandwonden_deel_1-Lieve_De_Cuyper.pdf - pdfBrandwonden_deel_2-Lieve_De_Cuyper.pdf

naar boven

Workshop: CPR (reanimatie) en AED
Spreker: Pieter Jonet, Rode Kruis
Timing: 09.00-12.15 uur (1 sessie = 3 uur, pauze 10.30 tot 10.45 uur)
Maximum aantal deelnemers per groep: 15 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
Reanimeren en defibrilleren: oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

naar boven

Workshop: Efficiënt samenwerken via gegevensdeling: Casestudy mijnWGK
Spreker: Tim Weltens, Stafmedewerker ICT & Innovatie Wit-Gele Kruis Vlaanderen
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
Samenwerking binnen de eerste lijn (tussen huisarts, thuisverpleegkundigen, kinesist, thuiszorg,…) en met de tweede lijn is enkel mogelijk als er eenvoudige toegang is tot gegevens. Wit-Gele Kruis startte één jaar geleden met een nieuw concept om gegevensdeling mogelijk te maken via het eigen ontwikkelde platform ‘mijnWGK’. Intussen gebruiken reeds meer dan 5500 artsen dit platform en zijn er plannen om het platform uit te breiden in de breedte en diepte. Aan de hand van de ‘lessons learned’ van dit project wordt bekeken welke ontwikkelingen nog mogelijk zijn.
Presentatie: pdfPresentatie_DomusMedica_DoeDag_WGK_1711125.pdf

naar boven

Workshop: Plaatsen van een spiraal: een extra service in uw praktijk!
Spreker: Cathleen Gavel, vroedvrouw
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 20 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
Tijdens deel 1 van deze workshop wordt uw kennis omtrent het plaatsen van een IUD opgefrist en in deel 2 gaat u in kleine groepjes aan de slag op een fantoom om het plaatsen van een spiraal zelf goed in de vingers te krijgen.

naar boven

Workshop: Praktische tips voor de opvolging van de patiënt met diabetes binnen de huisartsenpraktijk
Spreker: Nancy Van Brabandt, diabeteseducator
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
Opvolging zorgpad van de patiënt met diabetes binnen de huisartsenpraktijk - enkele praktische tips!
Presentatie: pdfDiabetesconsulent_in_de_huisartsenpraktijk-Nancy_Van_Brabandt.pdf

naar boven

Workshop: Spirometrie
Spreker: Erik Kegels, huisarts
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 15 tot 20 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, Verpleegkundigen
Doelstelling van de sessie spirometrie is het belang en de meerwaarde van de spirometrie in de eerste lijn te illustreren. De basiskennis van de spirometrie wordt aangereikt aan de hand van casuïstiek met telkens de link naar beleid en behandeling (GINA- en GOLD-richtlijnen). Kortom een adembenemende ervaring

naar boven

Workshop: Stomazorg: back to basics!
Spreker: Valerie Hanssens, stomaverpleegkundige UZ Brussel
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
Door optimale basisstomazorg toe te passen kunnen de meeste problemen voorkomen maar ook verholpen worden. Ook een kennis van de stomamaterialen en de terugbetaling is van belang om patiëntenzorg op maat te kunnen bieden. Wat dan te doen bij problemen?
Presentatie: pdfStomazorg-Valerie_Hanssens.pdf

naar boven

Workshop: Verzorging diabetische (voet)wonden
Spreker: Nancy Bolsens, diabetesvoetkliniek UZ Antwerpen
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 deelnemers
Voorkomen dat voetwonden eindigen in mineure of majeure amputaties is het doel van elke zorgverlener. Hoe bereiken we dit doel? Snel reageren is dan de boodschap! In deze workshop wordt uitgelegd wat alarmsignalen zijn, hoe u ze kunt opsporen en wat u kunt doen. Handen uit de mouwen steken en zelf proberen is hier zeker de bedoeling. ‘Foot attack’!

naar boven

Workshop: Zorg en ondersteuning door de thuisverpleegkundige bij patiënten in de thuiszorg met een verblijfskatheter
Spreker: Jan Meskens en Evy Verbruggen
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
In deze workshop krijgt u de kans om kennis te maken met de zorg voor de verschillende types van verblijfskatheters bij patiënten in de thuissituatie. Wat kunt u verwachten van de thuisverpleegkundige? Er wordt ook aandacht besteed aan de aspecten van tegemoetkomingen. Welke voorwaarden moeten worden ingevuld?
Presentatie: pdfPatient_met_verblijfskatheter.pdf

naar boven

Workshop: Communicatie met de boze patiënt
Spreker: Katelijne Baetens, huisarts
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 30 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen en praktijkassistente(s)
Deze workshop gaat over dagelijkse agressie van patiënten in de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld bij onredelijke vragen naar voorschriften, attesten, afspraken, onderzoeken,… Als hulpverlener is het moeilijk om hierop altijd professioneel correct te reageren. In deze workshop krijgt u uitleg over de verschillende vormen van agressie en hun ontstaan. Aan de hand van praktische voorbeelden en demonstraties leert u gesprekstechnieken om hier mee om te gaan.
(Deze workshop gaat niet over acute fysieke bedreiging door een patiënt.)

naar boven

Workshop: Omgaan met culturele of maatschappelijke achtergrond van de zorgvrager
Spreker: Ellen Stoffelen, coaching en training
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 20 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen en praktijkassistente(s)
Fatima is vaak niet thuis als de verpleegkundige langsgaat voor haar insuline. Jules leeft in armoede en is niet geïnteresseerd om zijn bloeddruk beter te regelen. Faith is hiv-positief maar weigert elk gesprek over anticonceptie… En de zorgverlener blijft onbehaaglijk achter. In deze workshop kijken we naar een kader om de spanningsvelden in zorg tussen verschillende culturen te begrijpen en worden handvaten aangereikt om hiermee om te gaan. We passen ze samen toe in enkele casussen. Doel is transculturele zorg te leveren waarmee de zorgverlener én patiënt tevreden zijn.
Presentatie: pdfTransculturele_communicatie-Ellen_Stoffelen.pdf

naar boven

Workshop: Management van de praktijk & Veilig incident melden
Spreker: Mieke Muys
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur (volzet)
Maximum aantal deelnemers per groep: …… deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen en praktijkassistente(s)
Presentatie: pdfManagement_van_de_praktijk_veilig_incident_melden-Mieke_Muys.pdf

naar boven

Namiddag

Workshop: Injectietechnieken schouder en knie
Spreker: Philippe Van Elsen, huisarts
Timing: 13.15-14.45 uur (volzet) en 15.00-16.30 uur (volzet)
Maximum aantal deelnemers per groep: 14 deelnemers (oefenen op elkaar)
Doelgroep: huisartsen, haio’s
Vanaf 1992 begeesterd door de cursus Orthopedische geneeskunde voer ik nu 25 jaar infiltraties uit in de huisartsenpraktijk. Na ze te toetsen aan de Duodecim EBM Guidelines, zal ik deze demonstreren en de cursisten ze laten inoefenen op elkaar (anatomie in vivo en punctieplaats aangeven).
Gelieve kledij te dragen die oefenen gemakkelijk maakt bv. topje voor vrouwelijke deelnemers en eventueel shortje voor alle deelnemers.
Presentatie: pdfInjectietechniek_schouder_knie-Philippe_Van_Elsen.pdf

naar boven

Workshop: Hechttechnieken en kleine heelkunde
Spreker: Peter Dieleman, huisarts
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s
In deze workshop oefent u verschillende hechttechnieken (Donatti, intradermaal) en krijgt u een demonstratie van kleine ingrepen (wegnemen sebumcyste, partiële nagelextractie, drainage abces,...) via filmpjes. Het inoefenen gebeurt op varkenshuid.
Presentatie: pdfKleine_heelkunde-Peter_Dieleman.pdf

naar boven

Workshop: Magistrale bereidingen
Spreker: Koen Straetmans, apotheker
Timing: 13.15-14.45 uur (volzet) en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 15 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s
Het onderwerp ‘magistrale bereidingen’ vormt een uitstekend thema om een medisch farmaceutisch overleg te houden. U krijgt de kans om praktijkervaringen uit te wisselen, dieper in te gaan op eventuele praktische problemen en tevens kunnen er interessante en klinisch relevante formules uitgewisseld worden.
• een interessant thema: het magistrale voorschrift in de dagelijkse praktijk
• een boeiende uitwisseling onder begeleiding van een ervaren moderator
• praktische documentatie

naar boven

Workshop: Opvang handtrauma’s in de huisartsenpraktijk
Spreker: Kazim Kalayci, handtraumatologie ZNA
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s
Er bestaan geen banale handletsels. Elk handtrauma vereist een grondig klinisch onderzoek en een adequate primaire behandeling. Een snelle en accurate evaluatie en goede initiële behandeling in de eerste lijn vermindert complicaties en geeft een betere outcome na elk handtrauma.
Presentatie: pdfEerste_opvang_na_handtrauma-Kazim_Kalayci.pdf

naar boven

Workshop: Tapen: basistechnieken
Spreker: André Debruyne, huisarts
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 20 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s
Tapes en bandages bewezen de laatste jaren duidelijk meermaals hun nut, zowel bij het voorkomen als bij het genezen van blessures. Ze beschermen en ondersteunen de geblesseerde lichaamsdelen. Belasting blijft mogelijk doordat extreme bewegingen worden tegengegaan. Zo blijft de fysiologische balans tussen stabiliteit en mobiliteit behouden en wordt tegelijkertijd het genezingsproces bevorderd. 
Deze workshop is bedoeld voor huisartsen die geïnteresseerd zijn in sportgeneeskundige diagnose, preventie en therapie. Na het volgen van deze workshop hebt u enkele basistechnieken van het tapen onder de knie.
Presentatie: pdfTapen-Andre_Debruyne.pdf

naar boven

Workshop: Verdachte huidletsels herkennen: praktische tips voor de huisarts
Spreker: Eline Van Aerde, dermatoloog
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 tot 30 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s
Vroegtijdige herkenning van huidkanker verbetert zowel het behandelingsresultaat als de prognose voor de patiënt. Aan de hand van fotomateriaal en een quiz worden praktische tips gegeven om verdachte huidletsels te herkennen (‘red flags’). De indicatiestelling tot dermatoscopie versus biopsie wordt toegelicht. Deel 1 van de workshop gaat over verdachte naevi, deel 2 over nonmelanoma skin cancer.
Presentatie: pdfVerdachte_huidletsels-Eline_Van_Aerde.pdf

naar boven

Workshop: CPR (reanimatie) en AED
Spreker: Pieter Jonet (Rode Kruis)
Timing: 13.15-16.30 uur (1 sessie = 3 uur, pauze van 14.45 tot 15.00 uur)
Maximum aantal deelnemers per groep: 15 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
Reanimeren en defibrilleren: oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

naar boven

Workshop: Gebruik van de spuitaandrijver
Spreker: Veerle Massart, hoofdverpleegkundige multidisciplinair begeleidingsteam PANAL (Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven)
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 25 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
In deze workshop staan we stil bij het gebruik van de spuitaandrijver, de voor- en nadelen van het gebruik, de meeste gebruikte medicatie en de omrekening van orale naar subcutane toediening.

naar boven

Workshop: Start insulinetherapie
Spreker: Geert Goderis, hoogleraar KU Leuven
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 20 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s
Opstarten en aanpassen van insuline bij patiënten met diabetes mellitus type 2 maakt deel uit van het standaardpakket van de huisartsgeneeskunde. Toch is het iets wat we niet spontaan in onze vingers hebben. Omdat we het relatief weinig doen. Omdat er een waaier aan mogelijkheden is. Omdat ons takenpakket heel ruim is. In deze workshop bieden we u gemakkelijk hanteerbare kapstokken om insulinetherapie veilig en efficiënt op te starten. We vertrekken vanuit levensechte casussen, bespreken de verhouding van insuline met andere behandelingsmodaliteiten en gaan ook dieper in op praktische en administratieve aspecten, zoals de zorgtrajecten en de samenwerking met de diabetoloog en de educator.
Presentatie: pdfInsulinetherapie-Geert_Goderis.pdf

naar boven

Workshop: Vaccineren, Vaccinnet, spoelen port à cath, infuus aanleggen
Spreker: Ignace Brunclair, SPIZ Verpleegkundigenopleider
Timing: 09.00-10.30 uur en 10.45-12.15 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 15 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
Wat zijn aandachtspunten bij vaccineren? Hoe spoelen van een pot à cath en aanleggen van een infuus? Wat is Vaccinnet?
Presentatie: pdfVaccineren_port_a_cath_infuus-Ignace_Brunclair.pdf

naar boven

Workshop: Wondzorg, een kunst of eerder eenvoudig?
Spreker: Kris Bernaerts, verpleegkundig specialist UZ Leuven
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 40 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen
Tijdens de presentatie zal op een interactieve en praktische manier dieper worden ingegaan op de verschillende aspecten die van belang zijn om op een multidisciplinaire manier goede wondzorg te doen. Zo zal er dieper ingegaan worden op de etiologie van enkele wonden, observatie van de wonde volgens het TIME-model, belang van preventie, wondbehandeling volgens TIME en nazorg.
Presentatie: pdfWondzorg-Kris_Bernaerts.pdf

naar boven

Workshop: Gesprekstechnieken
Spreker: Ellen Stoffelen, training en coaching
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 15 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen en praktijkassistente(s)
Gesprekstechniek nummer 1 is je lijf. We denken bij gesprekstechnieken snel aan ‘hoe zeg ik het?’ terwijl 70% van onze communicatie non-verbaal is. In deze workshop gaan we kijken naar ‘hoe benut ik mijn lijf’ om aangenamer en effectiever te communiceren. We gaan met oefeningen het verschil ervaren en we kijken hoe we dit in dagelijkse communicatie kunnen toepassen.
Presentatie: pdfGesprekstechnieken-Ellen_Stoffelen.pdf

naar boven

Workshop: Sterilisatie van materiaal en stockbeheer in de praktijk, tips en tricks
Spreker: Mieke Muys, adviseur praktijkorganisatie- & management
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 15 tot 20 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen en praktijkassistenten
Wat houdt een stockbeleid in en hoe werk ik dit uit voor de praktijk? We vertrekken vanuit een kort theoretisch kader en leggen de link naar de effectieve praktijk. Wie, wat, waar en wanneer komt aan bod maar vooral hoe? We gaan aan de slag met concrete handvaten, belichten enkele praktijkvoorbeelden en wisselen (praktische) tips uit. Tevens hebben we oog voor een stockbeleid ‘op maat’ want geen enkele praktijk is dezelfde; werkt de praktijk met of zonder ondersteuning van een (praktijk)verpleegkundige en al dan niet met gedeelde kabinetten? In deze workshop hebben we ook aandacht voor sterilisatie en maken we de brug met de stock; steriliseren of kiezen voor wegwerpmateriaal.
Presentatie: pdfStockbeheer_sterilisatie_in_de_praktijk-Mieke_Muys.pdf

naar boven

Workshop: Kennismaking met de toepassingen van e-Gezondheid: MyCareNet, Vitalink, Hubs en Vaccinnet
Spreker: Frederic Nemery, praktijkcoach
Timing: 13.15-14.45 uur en 15.00-16.30 uur
Maximum aantal deelnemers per groep: 20 deelnemers
Doelgroep: huisartsen, haio’s, verpleegkundigen en praktijkassistenten
De workshop biedt de mogelijkheid om verschillende diensten van e-Gezondheid te leren kennen, zoals Vaccinnet en MyCareNet. Ook de toepassingen van het gedeeld medisch dossier (Hubs, Vitalink) zullen worden behandeld.

naar boven

 

De partners van Domus Medica: