Verbetering van de behandeling voor chronische nierinsufficiëntie

28 jun
Datum
28 juni 2022 19:00 – 22:15
Organisator
Andere organisatie
Adres

Online (Teams)
0000 Bij u thuis
België

bekijk in Google Maps
Accreditatie
geaccrediteerd door het RIZIV voor 3 CP
Inschrijven voor deze activiteit

Het betreft een nationaal project in opdracht van de FOD Volksgezondheid, CEBAM en EBPracticenet. Het uiteindelijke doel van dit initiatief is om het zorgtraject van de patiënt te verbeteren en de rol van de huisarts in dit traject te belichten.

Daartoe nodigen wij de huisartsen uit om deel te nemen aan een workshop in groep, geaccrediteerd door het RIZIV voor 3 CP, om onder collega artsen de sterke punten en de elementen voor verbetering in hun zorg voor CNI-patiënten te bespreken.

De workshops vinden zowel fysiek als virtueel plaats. Meer informatie vindt u via de volgende inschrijvingslink: https://www.antares-consulting.com/nl/cni/.
 
We zullen specifieke onderwerpen behandelen die betrekking hebben op elke stap in het zorgtraject, waaronder:

  1. Screening
  2. Diagnose
  3. Behandeling
  4. Follow-up
  5. Doorverwijzing van de patiënt

Wij baseren ons op de multidisciplinaire richtlijn voor goede medische praktijkvoering voor chronische nierinsufficiëntie (Van Pottelbergh et al., 2012) en de aanvulling van 2016.

Er zullen links naar de aanbevelingen worden gelegd. De nadruk ligt hierbij op:

  1. De analyse van ‘know-do gaps’, d.w.z. de lacunes tussen aanbevelingen en praktijk, en waarom deze aanwezig zijn.
  2. Het in kaart brengen van een aantal belemmeringen voor een succesvolle implementatie van de aanbevelingen.

De huisartsen krijgen de gelegenheid om aan zelfreflectie te doen en onderling van gedachten te wisselen. Door er samen over te praten, worden de zaken in perspectief geplaatst en krijgen ze een genuanceerd beeld van wat er in hun praktijk kan worden verbeterd. Het doel is om een dynamiek van vertrouwen en delen tot stand te brengen.