Van stigma >> herstel

27 nov
Datum
27 november 2020 09:00 – 13:00Toevoegen aan kalender 2020-11-27 08:00:00 2020-11-27 12:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

Online studiedag
0000 Bij u thuis
België

bekijk in Google Maps
Prijs
VAD-leden 18 euro/niet-leden 27 euro/studenten 10 euro.
Accreditatie
werd aangevraagd
Inschrijven voor deze activiteit

Stigma. Een vooroordeel, taboe, schandvlek… Stigma wordt vaak gezien als iets negatief. Maar hoe keren we dit om in iets positiefs? Hoe kan het doorbreken van stigma bijdragen aan preventie en hulpverlening van alcohol- en andere drugproblemen.

Tijdens de VAD-studiedag staan we stil bij de verschillende vormen van stigma. We belichten het thema langs verschillende kanten en bieden je tips om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Dit jaar zal de studiedag online plaatsvinden.

Deze studiedag kadert binnen de campagne van Te Gek Roes(t), over meer bespreekbaarheid en minder stigma. Wil je meer weten? Lees het hier.

Praktische info

Wanneer: 27/11/2020 (vanaf 9u– einde 13u)

Locatie: Online Webinar – praktische instructies volgen in de aanloop naar de studiedag.

Prijs: VAD-leden 18 euro/niet-leden 27 euro/studenten 10 euro. Betalen na ontvangst van factuur met vermelding van naam en factuurnummer.

Inschrijven: voor 16 november 2020

Aantal deelnemers: onbeperkt

Accreditering: werd aangevraagd

Meer info: Greet Van Holsbeeck (02 423 03 32)

Programma

Q & A Sofagesprek:

Tijdens het sofagesprek laten ervaringsdeskundige en sprekers uit preventie en hulpverlening hun licht schijnen op stigma. Dit gesprek wordt gemodereerd door Jan Hautekiet.

Welke plaats neemt stigma in? Is er ook sprake van zelfstigma? In welke mate kampen hulpverleners met het stigma dat op gebruik kleeft?

Drughulpverlening & stigma/zelfstigma

Prof. Wouter Vanderplasschen & dr. Clara De Ruysscher, Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent.

Er wordt op basis van actueel onderzoek een state of the art gegeven over de invloed van stigma en zelfstigma op het behandelverloop en -uitkomsten in de verslavingszorg. We zoomen nader in op de betekenis van stigma in het herstelproces van personen met specifieke behandelnoden zoals mensen met een dubbele diagnose, personen met een migratie-achtergrond en ouders met een alcohol- of drugprobleem. We belichten ook de eerste resultaten van een grootschalig Europees onderzoek bij meer dan 600 personen in herstel (REC-PATH) en de rol van sociale relaties, identiteit en stigma.

What’s in a label? Stigma door de ogen van mensen die ervaring hebben met middelen

Michelle Van Impe, doctoraatstudent Universiteit Gent vakgroep criminologie, strafrecht en sociaalrecht

In de schoot van de vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht van Universiteit Gent, verenigt een participatief onderzoek mensen die diverse middelen gebruik(t)en om gezamenlijke bezorgdheden en noden te definiëren. Doorheen deze samenwerking komt stigma rond drugs en hun gebruik steevast naar voor als een prominent issue. Op basis van persoonlijke ervaringen en een jaar van collectieve reflectie, laat dit team kritisch, doch enthousiast, hun licht schijnen op de betekenis van stigma in het maatschappelijk en dagelijks leven.

Ervaringsdeskundige inzetten in hulpverlening en preventie om stigma te verlagen

Dr. Jessica De maeyer, HoGent

We gaan in op de eigenheid van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en op welke manier deze ingezet kan worden in de hulp- en dienstverlening. Er wordt stilgestaan bij de onderliggende logica’s die aan de grondslag liggen om ervaringskennis binnen te brengen en op welke manier ervaringskennis gelijkwaardig ingezet kan worden vanuit een collectieve verantwoordelijkheid tussen ervaringsdeskundigen en andere professionals.

Tijdens deze studiedag krijg je enkele take home messages: hoe herken je stigma? Maar vooral hoe kan je stigma ombuigen naar iets positiefs en inzetten in preventie en hulpverlening?