Train-the-Trainer LOK Feedbackrapporten

11 jun
Datum
11 juni 2020 15:00 – 16:30Toevoegen aan kalender 2020-06-11 13:00:00 2020-06-11 14:30:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Domus Medica
Adres

Opleiding via videoconference
0000 Bij u thuis
België

bekijk in Google Maps
Accreditatie
Accreditering is aangevraagd
Inschrijven voor deze activiteit

Overleg met collega's in kleine groepen als de LOKs blijkt een erg efficiënte manier om bij te leren. Om de agenda te bepalen van dit overleg vertrekt de LOK-verantwoordelijke best van de echte leernoden van de leden van de LOK: Op welke domeinen kunnen we ons medisch handelen nog verbeteren? Een van de manieren om deze leernoden te bepalen kan de feedback zijn die het RIZIV ons verstrekt op basis van onze voorschriften. 

Iedere huisarts kreeg in 2019 zijn of haar feedbackrapport toegestuurd waarin een evaluatie terug te vinden was van de activiteiten in 2016 rond geneesmiddelen, klinische biologie, medische beeldvorming en pre-operatieve onderzoeken. Recent heeft het RIZIV op zijn website ook de mogelijkheid gecreëerd om per LOK een feedbackrapport op te halen.

In samenwerking met het RIZIV en de NRKP ontwikkelde Domus Medica een LOK-pakket waarmee LOK-groepen de mogelijkheid hebben de feedback in groep te bespreken. Aangezien er soms onduidelijkheden zijn rond hoe het feedbackrapport via het RIZIV opgevraagd kan worden, deze resultaten geïnterpreteerd dienen te worden, hoe men binnen de LOK prioriteiten kan stellen en concrete initiatieven kan formuleren wordt binnen dit pakket een Train-the-Trainer voorzien voor geïnteresseerde huisartsen die de rol van moderator op willen nemen. Deze Train-the-Trainer wordt aangeboden via webinar en zal doorgaan op donderdag 11 juni 2020 van 15:00 tot 16:30. Accreditering wordt aangevraagd.

Indien u ook de rol van moderator voor het brengen van deze LOK wenst op te nemen, kan u contact opnemen met Jo Van Hoof (jo.vanhoof@domusmedica.be). Verdere informatie en toegang tot de webinar zal u vervolgens worden bezorgd.