Nationale conferentie Psychologische eerstelijnszorg

29 nov
Datum
29 november 2019 08:30 – 16:30Toevoegen aan kalender 2019-11-29 07:30:00 2019-11-29 15:30:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

Hotel Le Plaza
Adolphe Maxlaan 118-126
1000 Brussel
België

bekijk in Google Maps
Prijs
Deelname aan het congres is gratis, lunch is inbegrepen.
Accreditatie
Het accreditatieformulier zal beschikbaar zijn aan het onthaal.
Inschrijven voor deze activiteit

De eerste stap naar toegankelijke zorg – internationale ervaringen 

Vrijdag 29 november 2019 
Hotel Le Plaza Brussel 

In december 2018, heeft het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een conventie goedgekeurd waarbij voor de eerste keer de verplichte ziekteverzekering een grootschalige tussenkomst voorziet bij ambulante sessies van klinisch psychologen en orthopedagogen. Deze terugbetaling kadert binnen de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. 

Meer dan 400 klinisch psychologen en orthopedagogen hebben zich reeds aangesloten bij het project en realiseren sinds 1 april eerstelijnspsychologische zorg in nauwe samenwerking met artsen. 

Ter gelegenheid van deze nationale conferentie wensen we iedereen samen brengen die betrokken is bij dit innovatieve zorgaanbod binnen de netwerken van de GGZ hervorming. Kwaliteitsvolle en gemeenschapsgerichte zorg wordt mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking van vele actoren, waarbinnen de gebruiker en zijn omgeving een centrale positie innemen. Tijdens deze conferentie willen we professionelen de kans geven hun theoretische en praktische kennis te verrijken via de expertise van nationale en internationale actoren op de eerste lijn. 

Praktisch: 

DOELPUBLIEK 

De studiedag is bedoeld voor geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het federale terugbetalingsproject, huisartsen en psychiaters en elke persoon betrokken bij de ontwikkeling van de hervormingen in de GGZ in België. 

PLAATS

De conferentie vindt plaats te Hotel Le Plaza: Adolphe Maxlaan 118-126, 1000 Brussel. (Aandacht, niet le Crowne Plaza!) 

INSCHRIJVING

U kan zich inschrijven via deze link

Het aantal plaatsen is beperkt tot 480. 

Als het congres volzet is, wordt er een wachtlijs aangemaakt. Hiervoor kan u contact opnemen met Mevrouw Gilkens: marie-ange.gilkens@health.fgov.be 

KOST 

Deelname aan het congres is gratis, lunch is inbegrepen. 

VERTALING

Simultaanvertaling (Frans – Nederlands) is voorzien voor de plenaire sessies in de ochtend. Bij de workshops zullen enkel diegene die in het theater plaatsvinden simultaanvertaling hebben. De andere workshops gaan door in de taal van de sprekers. 

CERTIFICATEN 

Aanwezigheidscertificaten worden aan het einde van de dag en enkel ter plaatse bezorgd. 

Het accreditatieformulier zal beschikbaar zijn aan het onthaal. 

OPENBAAR VERVOER 

Consulteer deze link: https://www.leplaza-brussels.be/en/maps-and-directions/#map 

PARKING

Er is geen parkeergelegenheid op de locatie. 

Het is mogelijk om te parkeren bij de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel): Q park. 

Vanaf de parking kan u bij station Brussel Zuid metro 4 nemen richting station Brussel Noord en uitstappen bij Rogier (Halte 2): Na 150 m wandelen, arriveert u te hotel Le Paza. 

PROGRAMMA 

 • 08.30 – 09.00 Onthaal 
 • 09.00 – 09.10 Verwelkoming [FR|NL] - Minister van sociale zaken en Volksgezondheid of zijn/haar afgevaardigde (te bevestigen) 
 • 09.10 – 09.20 Presentatie van de studiedag [FR|NL] 
 • 09.25 – 09 :45 Eerstelijnspsychologische zorgen, stand van zaken van het federale aanbod [FR|NL] - Mevr MORSINK Sarah & Mevr STEFFEN Morgane, Experten FOD Volksgezondheid 
 • 09.50 – 10.40 Primary mental health care [EN] - Mevr GASK Linda (PhD, MD), professor University of Manchester (VK) 
 • 10.40 – 11.00 PAUZE 
 • 11.00 – 11.45 Naar een sterke eerstelijns GGZ [NL] - Mr RIJDERS Paul, klinisch psycholoog, gastdocent, trainer (Nederland) 
 • 11.50 – 12.10 Wetenschappelijke evaluatie van het federale project - Wetenschappelijke equipe (te bevestigen) 
 • 12.10 – 12.30: Ervaringen 
 • 12.30 - 13.30 LUNCH 
 • 13.30 – 14.30 Workshops: Sessie A 
  • Workshop A1 (Theater) : Ways of working with primary care. [ENG] (Mme. GASK Linda ,PhD, MD, University of Manchester (VK)) 
  • Workshop A2: Kennismaking KOP model [NL] (Mevr. HEENE Els, PhD, & Mevr. HAECK Nathalie, klinisch psychologen, The Human Link) 
  • Workshop A3: A la recherche de solutions ? La résolution de problème comme outil de première ligne [FR] (Mevr. WAGENER Aurélie, PhD, assistent gezondheidspsychologie ULuik, eerstelijnspsychologe) 
  • Workshop A4: "www.aide-alcool.be : informations et aide en ligne en matière d'alcool [FR] (Mevr. BELMONT Angélique , psycholoog– Centrum Geestelijke Gezondheidszorg ALFA en eerstelijnspsycholoog en Mevr. BOGDANOWICZ Emilia, psycholoog- Le Pélican VZW) 
  • Workshop A5: Sensibilisatie voor motivationele gespreksvoering in de eerstelijnszorg. [NL] (Mevr.. VERSTUYF Joke, assistente experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie Ugent) 
 • 14.30 – 15.00 PAUZE 
 • 15.00 – 16.00 Workshops : Sessie B 
  • Workshop B1 (Theater) : Trans-diagnostisch en trans-theoretisch werken in de eerste lijn, Hoe doe je dat? [NL] (Mr. RIJDERS Paul, klinisch psycholoog, gastdocent, trainer) 
  • Workshop B2: Kennismaking KOP model [NL] (Mevr. HEENE Els, PhD, & Mevr. HAECK Nathalie, Klinisch psychologen, The Human Link) 
  • Workshop B3 A la recherche de solutions ? La résolution de problème comme outil de première ligne [FR] (Mevr. WAGENER Aurélie, PhD, assistent gezondheidspsychologie ULuik,, Eerstelijnspsychologe) 
  • Workshop B4: www.alcoholhulp.be : Informatie en online hulp betreffende alcohol [NL] (Mr. CLAEYS Herwig, klinisch psycholoog, CAD Limburg) 
  • workshop B5: Sensibilisation à l’entretien motivationnel : la motivation au changement en 1ère ligne [FR] (Mevr. FOISY Marie-Line, PhD, klinisch psycholoog, gastdocent, trainer) 
 • 16.10 – 16.30 CONCLUSIE [FR|NL]