Kringvergadering 2019

07 dec
Datum
7 december 2019 10:45 – 15:15Toevoegen aan kalender 2019-12-07 09:45:00 2019-12-07 14:15:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Domus Medica
Adres

KAVA Congres Centrum
Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen
België

bekijk in Google Maps
Prijs
Gratis voor leden, €120 voor niet-leden
Accreditatie
Accreditering is aangevraagd.
Inschrijven voor deze activiteit

Inleiding

Iedere vzw, huisartsenkringen en wachtposten, zal de komende jaren de statuten moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving. We vatten de wijzigingen voor u samen en u krijgt een voorbeeld van aangepaste statuten van een huisartsenkring waarna u nadien éénvoudig uw eigen statuten kan aanpassen. Na de lunch kan u kiezen tussen workshops die ingaan op de belangrijkste pijlers van de huisartsenkring. Zo kan u ervaringen uitwisselen met andere kringbestuurders en kringmedewerkers, die u kunnen inspireren om uw eigen kringwerking nog te verbeteren en te professionaliseren in de toekomst.

Programma

  • 9.45u Onthaal
  • 10u Nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen: de belangrijkste wijzigingen voor vzw's samengevat

Het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen heeft een aantal implicaties op de werking van de vzw’s huisartsenkring en wachtpost. We vatten de belangrijkste wijzigingen voor u samen. 

Sylvia Thienpont, senior consultant social profit – coördinator social profit national SBB Accountants en adviseurs
Johanna Waelkens, juridisch adviseur SBB Accountants en adviseurs

  • 10.45 Onthaal en koffiepauze
  • 11.15u Fagron heet u welkom

Fagron, wat staat voor FArmaceutische GRONdstoffen, is een wereldwijde onderneming gespecialiseerd in farmaceutische bereidingen. Fagron wil samen met u streven naar de toekomst van gepersonaliseerde medicatie. Met een magistrale bereiding kan zowel de dosis, samenstelling en doseringsvorm aangepast worden volgens de behoeften van de patiënt. Ook bij onbeschikbare specialiteiten of geneesmiddelen die geschrapt worden uit de markt kan een bereiding dé oplossing bieden. 

Verwelkoming door apr. Laurence Windels, marketing & innovatie manager Fagron
 

  • 11.30u-12.30u Nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen: noodzaak aanpassing statuten vzw huisartsenkring en vzw wachtpost

Het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen heeft een aantal implicaties op de werking van de vzw’s huisartsenkring en wachtpost. Iedere vzw zal de komende jaren de statuten moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving.  Aan de hand van volledig aangepaste statuten van 1 huisartsenkring kan u uw statuten nadien éénvoudig zelf aanpassen in uw vzw. (Opmerking: als u ook het theoretisch deel wil volgen i.v.m. de vzw-wetgeving kan u deze uitleg om 10u volgen.)

Sylvia Thienpont, senior consultant social profit – coördinator social profit national SBB Accountants en adviseurs
Johanna Waelkens, juridisch adviseur SBB Accountants en adviseurs

  • 12.30u-13.30u Lunch Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen 

De ideale gelegenheid om contacten te leggen met uw collega’s bestuurders uit de Vlaamse huisartsenkringen en wachtposten.

  • 13.30-13.45u ‘Toekomstplan huisartsenkringen’ en organigram van de kringwerking

Omwille van de vele uitdagingen waar we als huisartsenkringen voor staan, moeten we klaar staan met een ‘plan voor de toekomst’. Een plan dat de huisartsenkringen klaar stoomt om verder de centrale rol op te nemen in de eerstelijnsgezondheidsorganisatie.  Hiertoe is er nood aan leiderschap, visie en dossierkennis. U krijgt een draaiboek in mooie boekvorm hoe u dit kan aanpakken en organiseren in de eigen huisartsenkring. 
Voorstelling door leden kennisdomein huisartsenkringen

  • 13.45u-15.00u Workshop per tak van het nieuwe kringorganigram 

Workshop ‘kringwerking algemeen’
Intervisie tussen bestuursleden van huisartsenkringen hoe de kringwerking nog beter kan georganiseerd worden. Hoe kan u de interne en externe communicatie in de kring verbeteren? Hoe kan u de kring verder professionaliseren en eventueel starten met personeel? Hoe werkt u een toekomstvisie of beleidsplan voor de kring uit? Tegen welke problemen loopt u als kring aan? Hoe houdt u de financiën gezond? Hoe verbetert u de werking van uw bestuur en hoe organiseert u de beleidsondersteunende organen en werkgroepen? 

… We wisselen ervaringen uit tussen de verschillende bestuurders van huisartsenkringen.

Workshop ‘Academie HAK’
Intervisie tussen huisartsen die instaan voor de navorming in de kring/LOK-groepen. Hoe kunnen we als huisartsenkring en LOK de huisartsen (o.a. via bijscholingen, monodisciplinair en multidisciplinair) optimaal ondersteunen om een kwalitatieve en wetenschappelijk onderbouwde zorg te kunnen blijven leveren? Hoe kan de kring de huisartsen ondersteunen en motiveren bij de inspanningen die ze leveren om de kwaliteit van hun werk en hun praktijk te onderhouden en verbeteren? Hoe stelt u een klinisch pad op? Hoe start u innovatieve en kwaliteitsprojecten in de kring?

… We wisselen ervaringen uit tussen de verschillende navormingsverantwoordelijken, LOK-verantwoordelijken, projectmedewerkers, …

Workshop ‘netwerking’
De huisartsenkring is het lokale aanspreekpunt voor de huisartsenzorg. Daarom is netwerking met de verschillende actoren enorm belangrijk zodat steeds het standpunt van de huisarts optimaal kan verdedigd worden. Intervisie tussen huisartsen die voor de kring mandaten opnemen in een aantal belangrijke werkgroepen waar de huisartsenkring in vertegenwoordigd is. 

… We wisselen ervaringen uit tussen de gemandateerden van de huisartsenkring in werkgroepen rond eerstelijnsorganisatie (eerstelijnszones/zorgraden, Logo, GGZ, palliatieve netwerken), overleg met de tweede lijn (ziekenhuizen, MOC’s, …), lokale besturen (politie/veiligheid, rampenplan, …), welzijnspartners, Vlaanderen en Federaal (Orde der Artsen, …), …

Workshop ‘ledenondersteuning’
Als huisartsenkring proberen we in de eerste plaats een zo goed mogelijke ledenondersteuning aan te bieden. Hoe pakken we dit in de toekomst nog beter aan, want naast de wachtdienst en navorming kunnen we onze leden op talloze andere gebieden ondersteunen. 
Intervisie tussen huisartsen die in de huisartsenkring de ledenondersteuning verder willen uitwerken. Denken we aan ondersteuning van de verschillende huisartsenpraktijken met een andere organisatievorm (praktijkmanagement, personeel in de praktijk, ….), ondersteuning van startende huisarts tot de huisarts op het einde van de loopbaan. Maar ook  hoe we als huisartsenkring een spreekbuis kunnen zijn voor onze leden. Of hoe we de continuïteit van de zorg kunnen waarborgen in de kring? (patiëntentstop, patiëntenspreiding, huisartsarme zones, …). Hoe preventie en epidemiologie organiseren in de kring (vb. eerstelijnshuis, …) en onze praktijken hierin ondersteunen? En op welke manier kunnen we onze leden ondersteunen rond chronische zorgorganisatie, ouderenzorg, palliatieve zorg, ….? En last but not least het grote belang van de sociale contacten onder de huisartsen, onder andere via de organisatie van sociale activiteiten.

… We wisselen ervaringen uit tussen iedereen die in de huisartsenkring de leden nog beter wil ondersteunen.

  • 15:00u-15:15u Uitreiking tweede veiligheidsprijs huisartsenkringen

Dr. Roel Van Giel rijkt de tweede veiligheidsprijs uit aan een huisartsenkring die zich het afgelopen jaar bijzonder ingezet heeft om de veiligheid van de huisartsen te verhogen. 

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica
 

Praktische informatie

Locatie: KAVA, nieuw congrescentrum KCC, Consciencestraat 41, 2018 Antwerpen (voldoende gratis parkeerruimte)

Datum: Zaterdag 7 december, van 11.15 u. (onthaal vanaf 10.45 u) tot 15.15 u. 

Prijs: Deze activiteit is gratis voor Domus Medica-leden en voor alle leden van de kringen die aangesloten zijn bij Domus Medica. Ook gratis voor zorgtrajectpromotoren, kringcoördinatoren of wachtpostmanagers werkzaam in kringen die lid zijn van Domus Medica. Bent u persoonlijk geen lid van Domus Medica, dan vermeldt u bij opmerkingen dat uw kring lid is. Andere deelnemers betalen 120 euro.

Accreditatie: aangevraagd in de rubriek ethiek en economie

Met de steun van: