Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren in de GGZ

29 mei
Datum
29 mei 2020 09:00 – 17:00Toevoegen aan kalender 2020-05-29 07:00:00 2020-05-29 15:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

Pacheco Center
Pachecolaan, 13
1000 Brussel
België

bekijk in Google Maps

Beste participanten in de GGKJ-netwerken, 

Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad (2019) ging in september een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus: micro (cliënt), meso (organisatie en netwerk), en macro (beleid). 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert op 29 mei 2020 een kick-off met een programma dat tegemoetkomt aan de noden uit de sector. De stem van kinderen en jongeren zal centraal staan op deze dag. (Inter)nationale sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan. 

Deze kick-off richt zich tot alle mensen in de sector van geestelijke gezondheid die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context. 

Datum: vrijdag 29 mei 2020 

Locatie: zaal Pacheco, Brussel 

Gelieve dit bericht verder te verspreiden onder alle relevante partners en betrokkenen in uw netwerk. 

Vriendelijke groet, 

De coördinatie van het vormingsprogramma 
De coördinatie van het project participatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheid