KARVA - Geneeskundige Dagen 2019

12 sep
Datum
12 september 2019 09:00 – 14 september 2019 17:00Toevoegen aan kalender 2019-09-12 07:00:00 2019-09-14 15:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

U Antwerpen - campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
België

bekijk in Google Maps
Accreditatie
Accreditering voor ethiek en economie werd aangevraagd.
Inschrijven voor deze activiteit

GDA 2019, onder het voorzitterschap van Prof. Dr. Guy Hans en Dr. J. Collin

12 – 13 – 14 september 2019
campus Drie Eiken • UAntwerpen

Digitalisering zorgt voor een revolutie in de gezondheidszorg.  Verslagen en resultaten gaan via elektronische weg. Gegevens van patiënten en zorgverleners worden in allerhande databanken opgeslagen waar ze onmiddellijk te raadplegen zijn. Patiënten kunnen hun gezondheidsgegevens inkijken, voorschriften opvolgen en een mandaat verschaffen voor inzage in hun gegevens. Dagelijks verschijnen nieuwe medische apps. Sensors zullen instaan voor opvolging van vitale parameters en vroegtijdige detectie van aandoeningen. reg

Zijn zorgverleners op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen? Beschikken we over de kennis om patiënten te begeleiden doorheen de digitale toepassingen en weten we hen zo nodig te beschermen tegen het ongecontroleerd beschikbaar stellen van medische informatie?

Prof. Guy Hans en Dr. Jean Colin werkten  een boeiend programma uit zodat U tijdens deze Geneeskundige Dagen de nodige expertise verwerft omtrent alle aspecten van e-gezondheid

De voortschrijdende digitalisering zorgt voor een revolutie in de gezondheidszorg.  Verslagen en resultaten van onderzoeken worden via elektronische kanalen verzonden. Gegevens van patiënten en zorgverleners worden in allerhande databanken opgeslagen en zijn onmiddellijk consulteerbaar. Patiënten kunnen hun gezondheidsgegevens inkijken, voorschriften opvolgen en mandaten verschaffen aan derden voor inzage in hun gegevens. Elke dag komen nieuwe medisch apps beschikbaar. Sensors zullen instaan voor de opvolging van de vitale parameters en vroegtijdige detectie van aandoeningen.
Maar zien we door het bos de bomen nog wel? Zijn alle zorgverleners even goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen in dit domein? Moeten we de patiënten niet enkel leiden doorheen de verschillende digitale toepassingen maar hen tegelijkertijd ook beschermen tegen het ongecontroleerd verzamelen en beschikbaar stellen van medische informatie?

E-gezondheid staat voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) – en  meer bepaald internettechnologie – om de gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. De medische zorg zal steeds meer virtueel worden in de komende jaren. Ziekenhuismuren en geografische elementen zullen verdwijnen. De overheid heeft een doorgedreven implementatie van dergelijke innovatieve informatie- en communicatie-technologiën prioritair gesteld (cf. E-Health 2.0 plan).
De opkomst van e-gezondheid heeft verstrekkende gevolgen voor vele bestaande zorgfuncties. Het gaat hierbij om een paradigmashift, waarbij de burger sterk de regie in handen neemt (zelfmanagement) en samenwerkt met een breed netwerk van zorgprofessionals. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben voor verschillende onderdelen van het zorgproces, gaande van preventie tot de toegang van zorgdiensten, diagnostiek, behandeling, nazorg en uiteindelijk monitoring en zelfmanagement. Vanuit de overheid werden hieromtrent een 20-tal actiepunten (AP) geïdentificeerd.
Het betreft hier een fundamenteel andere wijze van communiceren met een substitutie van niet-virtuele zorgfuncties. Dergelijke substitutie dient binnen de gestoeld te worden op 3 argumenten, namelijk kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid.

Betreffende het aspect van kwaliteit zal de implementatie van nieuwe informatie- en communicatie-technieken resulteren in een verbetering van de algemene kwaliteit van leven (vb. opvolging van patiënten uit verder gelegen regio’s maar die minder frequent op consultatie dienen te komen) maar ook in een verbetering in kwaliteit van geboden medische zorg (vb. toegenomen veiligheid door betere en continue toegankelijkheid van medische informatie doorheen de gehele groepering) en een verbetering van de kwaliteit van de geboden service door zorginstellingen (vb. gebruik van patiëntenportalen met functies als zelf inplannen van afspraken en inzage in eigen medische gegevens).
Dergelijke toepassingen zullen resulteren in een verhoging van de toegankelijkheid van zorgfuncties. Tenslotte kan de doelmatigheid van zorg toenemen, bijvoorbeeld door het voorkomen van complicaties door middel van 24 uurs monitoring (zowel binnen de zorginstelling als in de thuisomgeving).

Hoog tijd dus om de kennis over e-gezondheid bij alle zorgverleners bij te spijkeren.
Naar aloude traditie zullen de geneeskundige dagen van start gaan met een academische zitting op donderdagvond.
De vrijdagvoormiddag zal ingevuld worden door voordrachten van experten inzake de verschillende aspecten van e-gezondheid.
In de namiddag zullen de deelnemers de mogelijkheid hebben om aan verschillende break-out sessies rond deelaspecten van dit breed onderwerp deel te nemen.
De zaterdagvoormiddag gaan we van start met enkele lezingen rond ethisch en juridische aspecten van de toenemende implementatie van e-gezondheid binnen de medische praktijk en de gevolgen daarvan op de privacy van de betrokkenen (zowel patiënten en zorgverleners). Vervolgens sluiten we de 3e dag af met enkele workshops waarin deelnemers op interactieve wijze kennis kunnen maken met concrete toepassingen.

Accreditering voor ethiek en economie werd aangevraagd.

Blokkeer 12 tot 14 september 2019 alvast in Uw agenda!

http://www.karva.be/geneeskundige-dagen-2019/