Huisartsenconferentie 2020 gaat digitaal

17 okt
Datum
17 oktober 2020 09:00 – 12:00Toevoegen aan kalender 2020-10-17 07:00:00 2020-10-17 10:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Domus Medica
Adres

Online programma
0000 Bij u thuis
België

bekijk in Google Maps
Accreditatie
is aangevraagd
Inschrijven voor deze activiteit
Huisartsenconferentie 2020 - 17 oktober - bij u thuis

Op zaterdag 17 oktober, van 9.00 tot 12.00 uur, kunt u online enkele presentaties volgen die op de planning stonden van onze Huisartsenconferentie in Antwerp Expo.
Door de COVID-19-pandemie is deze fysieke conferentie en beurs verplaatst (naar 9 oktober 2021), maar we bieden u dit jaar wel een online alternatief.

U hebt de keuze uit een gevarieerd programma van negen online sessies, waarvoor u zich voor maximaal drie kunt registreren. 
Voor alle sessies is accreditering aangevraagd. 
Het is ook mogelijk om op voorhand enkele vragen door te geven (bij inschrijving) of deze tijdens de sessie te stellen. 

U kunt nu eenvoudig inschrijven via onze website. Ten laatste 16 oktober ontvangt u dan de links waarop u de gekozen sessies kunt volgen.
 

Programma

9.00-10.00 uur 

•    Eerstelijnspsychologische zorg binnen en buiten de huisartsenpraktijk – Sarah Morsink
•    Palliatieve zorg: houdt corona ons een spiegel voor? – dr. Gert Huysmans
•    Multidisciplinaire aanpak van lage rugpijn – dr. Carmen Binst, Gitte Segers en Jeroen Van Lier

10.00-11.00 uur

•    Btw bij huisartsen en huisartsenkringen – Evy Maurits en Hans Ramaekers
•    Vaccinaties – prof. dr. Pierre Van Damme
•    Medicatie bij urgenties – prof. dr. Patrick Van de Voorde

11.00-12.00 uur

•    COVID-19: organisatorische lessen – spreker nog te bepalen
•    Sportblessures: een uitdaging voor de huisarts? – dr. Luk Buyse
•    Hoe praat je over soa’s in de huisartsenpraktijk? – Sandra Van den Eynde

 

Prijs

Leden Domus Medica
-    Huisartsen: €45
-    Huisartsen-in-opleiding: €25


Niet-leden: €85

 

Inschrijving

Met uw inschrijving kunt u op voorhand enkele vragen aan uw spreker doorgeven. Ook tijdens de online sessies is ruimte voorzien om bijkomende vragen te stellen. 
Voor elke sessie wordt u een aparte link toegestuurd in de week van 12 oktober. 
Bekijk zeker uw spam-folder als u deze links nog niet hebt ontvangen op 16 oktober om 20 uur. 
Indien u verhinderd bent om dit evenement te volgen, kunnen wij helaas geen terugbetaling voorzien.

Korte inhoud

1.    Eerstelijnspsychologische zorg binnen en buiten de huisartsenpraktijk
Spreker: Sarah Morsink, Expert Hervorming Geestelijke Gezondheidszorg
Accreditering: aangevraagd in de rubriek Economie en ethiek

De COVID-19-pandemie heeft gezorgd voor een enorme stijging van het psychologisch onwelzijn bij zowel volwassenen, kinderen en jongeren als ouderen. De verleiding bestaat om voor deze lichte tot matig ernstige psychologische klachten instant hulp te bieden via een medicamenteus voorschrift. De aanbevolen aanpak voor deze problematiek is echter vaak kortdurende generalistische psychologische zorg. 
In deze presentatie wordt eerstelijnspsychologische zorg toegelicht die zowel binnen als buiten de muren van de huisartsenpraktijk kan plaatsvinden aan de hand van concrete casussen. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de recente introductie van terugbetaalde eerstelijnspsychologische zorg bij zelfstandige eerstelijnspsychologen en -orthopedagogen. Ook de digitale hulpmiddelen om de huisarts te ondersteunen tijdens de detectie, opvolging en eventuele doorverwijzing van geestelijke gezondheidszorgproblematiek komen aan bod.


2.    Palliatieve zorg: houdt corona ons een spiegel voor?
Spreker: dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV)
Accreditering: aangevraagd in de rubriek Economie en ethiek

Palliatieve zorg hoort tot de kernopdrachten van elke huisarts. Maar wat is goede palliatieve zorg en hoe kan de huisarts ermee aan de slag in de eigen praktijk? Pijn- en symptoomcontrole springt hierbij het meest in het oog, maar er is meer. In deze voordracht gaan we dieper in op de basisprincipes van palliatieve en terminale zorg en worden handvaten aangereikt voor de toepassing ervan. 
De corona-epidemie betekent voor velen een onverwachte confrontatie met verhoogde kwetsbaarheid, ernstig ziek worden en sterven. De nood aan goede palliatieve en levenseindezorg is hoog. Hebben huisartsen hierin een rol? Hoe passen we de kernelementen van palliatieve zorg toe, ook bij deze niet-oncologische populatie? Misschien houdt COVID ons ook inzake palliatieve zorg een spiegel voor.

 

3.    Multidisciplinaire aanpak van lage rugpijn 
Spreker: dr. Carmen Binst (huisarts), Gitte Segers (psychologe) en Jeroen Van Lier (kinesist)
Accreditering: aangevraagd in de rubriek Algemene geneeskunde

Deze webinar geeft meer informatie over de multidisciplinaire aanpak van de behandeling van lage rugpijn, met focus op de samenwerking tussen huisarts, kinesist, psycholoog en fysiotherapeut. 
In deze sessie wordt dieper ingegaan op het nieuwe KCE-algoritme voor lage rugpijn, waarbij de behandeling aangepast is aan het risico op chronische pijn. Daarnaast worden enkele casussen besproken waar kinesisten en huisartsen moeten samenwerken voor een gepaste behandeling. Ook wordt besproken hoe de huisarts kan reageren op de ongerustheid van een patiënt en kan motiveren om te blijven bewegen. Lage rugpijn betekent immers niet dat de rug beschadigd is, wel dat hij gevoeliger is.

 

4.    Btw voor huisartsen en kringen
Spreker: Evy Maurits, senior btw-adviseur
Accreditering: aangevraagd in de rubriek Economie en ethiek

De huisarts geniet samen met andere medische beroepsbeoefenaars vaak van een bestaan zonder btw-verplichtingen, omdat (para)medische prestaties in principe zijn vrijgesteld van btw. Het is voor de huisarts echter belangrijk om te beseffen dat dit btw-vrije bestaan geen absolute verworvenheid is. 
De huisarts kan binnen zijn medische expertise ook handelingen stellen die niet van de btw-vrijstelling genieten. Soms gaat dit over welbepaalde medische prestaties, maar vaker over niet-medische prestaties zoals het geven van een voorlichting of het meewerken aan een studie.
Een andere, misschien nog belangrijkere situatie waarin de huisarts geconfronteerd wordt met btw-verplichtingen, is wanneer de huisarts een samenwerking, bijvoorbeeld een associatie, aangaat met anderen. 

Tijdens deze infosessie worden de belangrijkste omstandigheden voorgesteld waarin de huisarts wordt geconfronteerd met mogelijk onverwachte btw-verplichtingen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de mogelijke uitwegen die de wetgever en de btw-administratie bieden, om alsnog de btw-verplichtingen in hoofde van de huisarts uit te sluiten of te beperken.

 

5.    Vaccinaties
Spreker: prof. dr. Pierre Van Damme
Accreditering: aangevraagd in de rubriek Algemene geneeskunde

We zitten in volle griepvaccinatieseizoen: dit jaar moeten we gaan voor prioritisering van de griepvaccins en naast preventie ook inzetten op ‘harm reduction’ waardoor we zoveel mogelijk ziekenhuisbedden kunnen vrijhouden voor andere pathologie, zoals eventueel COVID-19.
Tegelijk horen we spreken van COVID-19-vaccins die al tegen oktober of eind dit jaar beschikbaar zouden zijn! Hoe zit dat? Hoe komt het dat we zo snel aan vaccins kunnen geraken? Heel wat vragen over deze nieuwe COVID-19-vaccins kunnen hier aan bod komen.

 

6.  Medicatie bij urgenties  
Spreker: prof. dr. Patrick Van de Voorde, kliniekhoofd Team Spoedgevallendienst UZ Gent
Accreditering: aangevraagd in de rubriek Algemene geneeskunde

Urgenties zijn elk op zich niet zo frequent maar elke huisarts zal er ooit mee geconfronteerd worden. Welke medicaties en toedieningswegen heeft de huisarts dan ter beschikking? Dit komt in deze presentatie uitgebreid aan bod.
Een voorbereid arts is er twee waard! 

   

7.    COVID-19: organisatorische lessen 
Spreker: nog te bepalen
Accreditering: aangevraagd in de rubriek Economie en ethiek

Inhoud volgt

 

8.    Sportblessures: een uitdaging voor de huisarts?
Spreker: dr. Luk Buyse, huis- en sportarts
Accreditering: aangevraagd in de rubriek Algemene geneeskunde

We proberen onze patiënten aan te zetten om meer te bewegen, regelmatig te sporten en zo de magische 10000 stappen te halen of aan de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie te voldoen (150 min./week matig intensieve of 75 min./week intensieve duurtraining, gecombineerd met 2 x/week krachttraining van de grote spiergroepen). 
Dit leidt onvermijdelijk tot een aantal blessures, zeker als men lange tijd ‘couch potato’ gespeeld heeft. Overbelastingsblessures, acute blessures,… reden genoeg om er snel terug mee te stoppen. 
Wat kan de huisarts hier betekenen en hoe gaat hij/zij daarmee om? Goeie preventie, correcte diagnose en juiste behandeling zijn ook hier de toverwoorden. 
In vogelvlucht overlopen we een aantal blessures die we misschien kunnen voorkomen, en zo nodig correct kunnen diagnosticeren en behandelen.

 

9.    Hoe praat je over soa's in de huisartsenpraktijk?
Spreker: Sandra Van den Eynde, beleidsmedewerker Preventie hiv & soa (Sensoa)
Accreditering: aangevraagd in de rubriek Algemene geneeskunde


Een patiënt brengt een nieuwe relatie ter sprake. Bij een andere patiënt zijn er twijfels of hij zich tijdens zijn seksuele contacten wel beschermt. Een andere patiënt vraagt om een hiv-test, maar de huisarts zou ook andere soa’s willen bespreken... Tal van situaties lenen zich om soa en testen ter sprake te brengen. Maar wat als de patiënt er zelf niet over begint of als de patiënt aanzienlijk ouder is dan de huisarts zelf?
Tijdens deze sessie wordt het ‘onder vier ogen model’ voorgesteld over het ter sprake brengen van soa in de huisartsenpraktijk. Tegelijk worden de laatste epidemiologische en gedragsgegevens en belangrijke trends van soa en hiv in België bekeken: PrEP, PEP, TasP, HPV-vaccins, zelftests,… komen allemaal aan bod.