Federaal Wetenschappelijk Symposium 1733-112

14 dec
Datum
14 december 2019 08:45 – 14:00Toevoegen aan kalender 2019-12-14 07:45:00 2019-12-14 13:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

Aula Max Weber
Parkstraat 71
3000 Leuven
België

bekijk in Google Maps
Accreditatie
Accreditering Ethiek & Economie
Inschrijven voor deze activiteit

De nieuwe Belgische Handleiding voor de Medische Regulatie (BHMR) versie 4.0 wordt binnenkort operationeel. Deze handleiding is het resultaat van multidisciplinair overleg tussen de huisartsen, de urgentieartsen, de urgentieverpleegkundigen en de medische directies van de noodcentrales 112. Het basisconcept is een samenwerking tussen alle betrokken actoren. Het beoogt een geïntegreerde aanpak in de niet planbare zorg waarbij de patiënt de meest adequate zorg krijgt op het juiste ogenblik en meest aangewezen plaats. Het is een dynamisch document geworden dat op continue basis zal opgevolgd en bijgestuurd worden door een federale multidisciplinaire werkgroep.

We nodigen u graag uit voor een wetenschappelijk federaal symposium over deze BHMR versie 4.0 op zaterdag 14 december 2019 in Aula Max Weber, Parkstraat 71 3000 Leuven. Parking is voorzien.

We starten om 08u45 met het volgende programma:

 • Lessons learned uit de verschillende Vlaamse en Waalse 1733 pilootprojecten.
 • Een internationaal literatuurstudie.
 • De geïntegreerde aanpak in de niet planbare zorg bekeken vanuit de visie van de Vlaamse en Waalse huisartsen, de urgentieartsen en het beleid.

U kan het gedetailleerde programma en de concrete tijdsindeling onderaan de uitnodiging raadplegen. Uiteraard stellen we ook de nieuwe handleiding aan u voor en sluiten we af met ruime mogelijkheid tot vraagstelling.

Nadien bieden we u graag een netwerkdrink aan en is er gelegenheid om van gedachten te wisselen met de sprekers en collega's.

Programma

 • 8u00-8u45 Onthaal, koffie en inschrijving
 • 8u45-9u00  Verwelkoming en Inleiding - Prof. Marc Sabbe - Dr. Chris Van der Mullen
 • 9u00-9u20 Ervaringen in Vlaanderen - Dr. Chris Van der Mullen, Voorzitter WG 1733
 • 9u20-9u40 Ervaringen in Wallonië - Jean-Michel Grégoire, Coordinateur federal 1733 - Dr. Guy Delrée, Voorzitter FAGW
 • 9u40-10u00 Internationale literatuurstudie, Farah Islam, PhD, European Union's Horizon 2020
 • 10u00-10u20 Voorstelling BHMR versie 4.0 Dr. Koen Bronselaer, Adviseur niet-planbare zorg
 • 10u20-10u50 Koffie
 • 10u50-11u05 Geïntegreerd model - Bril van de adviesorganen - Prof. Jean Bernard Gillet, Voorzitter NFWGH en federale werkgroep protocollen 1733-112
 • 11 u05-11 u20 Geïntegreerd model - Bril van het beleid - NN, FOD Volksgezondheid
 • 11 u20-11 u50 Geïntegreerd model - Bril van de Vlaamse Huisarts - Prof. Jan Verbakel, Vlaamse vakgroepen cluster urgentie - Dr. Stefan Teughels, Wachtposten Vlaanderen
 • 11u50-12u10 Geïntegreerd model - Bril van de Waalse Huisarts - Dr. Guy Delrée, Voorzitter FAGW
 • 12u10-12u30 Geïntegreerd model - Bril van de Urgentiearts - Prof. Alexandlre Ghuysen, Voorzitter BeSEDiM
 • 12u30-13u00 Vragenronde - Paneldiscussie - Verslaggeving: FC Erik Engels & FC Daniël Jonas
 • 13u00-14u00 Receptie