Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen 2019-2020 - Lesdag 4

18 jan
Datum
18 januari 2020 09:00 – 16:00Toevoegen aan kalender 2020-01-18 08:00:00 2020-01-18 15:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
In samenwerking met Domus Medica
Adres

Nader te bepalen
3000 Leuven
België

bekijk in Google Maps
Prijs
650,- € • 450,- €, voor ASO's en HAIO's
Accreditatie
Accreditering Ethiek & economie wordt aangevraagd
Inschrijven voor deze activiteit
Miniatuurvoorbeeld

Palliatieve zorg komt tijdens de opleiding geneeskunde amper aan bod. Patiënten en de maatschappij verwachten echter dat artsen met voldoende kennis, de juiste vaardigheden en een aangepast attitude, antwoorden kunnen bieden op de palliatieve zorgvragen en –noden. Daarnaast vragen patiënten en hun naasten ook meer aandacht voor de problematieken omtrent het levenseinde. Om hieraan tegemoet te komen, organiseert de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen jaarlijks een Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen. Deze opleiding is een actualisering door de Werkgroep Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen van een opleiding die destijds ontwikkeld werd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg. Sinds dan wordt de opleiding jaarlijks georganiseerd in een andere Vlaamse provincie. In het academiejaar 2019-2020 wordt de opleiding georganiseerd in samenwerking met Panal en het UZ Leuven. 

Praktische informatie 

Data: Zes zaterdagen van 9 tot 16 uur, met onthaal vanaf 8.30 uur. 

 • Lesdag 1: 5 oktober 2019 
 • Lesdag 2: 16 november 2019 
 • Lesdag 3: 14 december 2019 
 • Lesdag 4: 18 januari 2020 
 • Lesdag 5: 15 februari 2020 
 • Lesdag 6: 14 maart 2020 

Doelgroep: Huisartsen en specialisten die hun basis over palliatieve zorg willen verruimen. 

Deelnameprijs: 650,- €, inclusief broodjeslunch, drank, en studiemateriaal. 

450,- €, voor specialisten en huisartsen in opleiding (ASO en HAIO). 

Locatie: Leuven, concrete informatie volgt nog. 

Accreditering: Accreditering Ethiek & economie wordt aangevraagd. 

Inschrijven: Inschrijven kan bij voorkeur online via https://www.panal.be/vormingen/ of anders via mail aan: vragen@panal.be

Informatie: Voor praktische en inhoudelijke vragen kan u terecht bij de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen bij Nathalie Fobe, via mail: nathalie.fobe@palliatief.be en tel. 02/255 30 42. 1

Werkgroep 

 • Dr. Gert Huysmans
 • Paul Vanden Berghe PhD.
 • Prof. dr. Johan Menten 
 • Prof. dr. Johan Wens
 • Prof. dr. Jan De Lepeleire
 • Dr. Peter Demeulenaere 
 • Dr. Martine De Laat
 • Dr. Noël Derycke
 • Dr. Lucas Ceulemans 

Programma

Dag 1 – 5 oktober 2019 – Begrippenkader en organisatie Palliatieve zorg in Vlaanderen 

Historiek, begrippenkader, aanbod palliatieve zorg in Vlaanderen – van cure naar care en terminale zorg met aandacht voor o.m. complexiteit van het levenseinde en zorgtrajecten. 

Bevestigde sprekers: prof. dr. Johan Menten en mevrouw Ria Vandermaesen 

Dag 2 – 16 november 2019 – Pijnbestrijding 

Maligne pijn – Assessment (tools) – behandeling met bijzondere aandacht voor opioïden – introductie neuropathische pijn, viscerale pijn en botpijn. 

Bevestigde sprekers: dr. Martine De Laat en dr. Johan Coppens 

Dag 3 – 14 december 2019 – Symptoomcontrole 

Gastro-intestinale symptomen – respiratoire symptomen – delier – urgenties – symptomen terminale fase. 

Bevestigde sprekers: dr. Martine De Laat en dr. Michel Reniers 

Dag 4 – 18 januari 2020 – Communicatie 

Communicatie in de palliatieve fase (stopzetten behandeling, …) – specifieke topics in de communicatie. 

Bevestigde sprekers: prof. dr. Jan De Lepeleire en dr. Lucas Ceulemans 

Dag 5 – 15 februari 2020 – Psychosociale en spirituele zorg 

Inleidende begrippen psychosociale en spirituele aspecten – angst en depressie – spiritualiteit en zingeving – assessment met tools – interventies. 

Bevestigde sprekers: prof. dr. Jo lisaerde en mevrouw Maartje Wils 

Dag 6 – 14 maart 2020 – Medisch begeleid sterven 

Medisch begeleid sterven – wetgevend kader – vroegtijdige zorgplanning. 

Bevestigde sprekers: dr. Michel Reniers, prof. em. Herman Nys en dr. Gert Huysmans 

Leerdoelstellingen 

Na het volgen van de opleiding kent u de basisprincipes van palliatieve zorg en kan u deze toepassen. U kent de organisatie van palliatieve zorg in Vlaanderen, en de betrokken zorgverleners. U kan patiënten met palliatieve zorgbehoeften identificeren, en bepalen wanneer u moet overgaan van curatie naar palliatieve en terminale zorg. U kan een goede pijnbestrijding en symptoomcontrole opstarten en opvolgen, en kent de meest voorkomende urgenties. U kan op gepaste wijze communiceren over de diagnose, prognose en behandelmogelijkheden. Daarbij kan u de zin(loosheid) van behandeling(en) met de patiënt en familie bespreken, evenals het niet toepassen of stopzetten van behandeling(en). U kan vroegtijdige zorgplanning opstarten en documenteren. U krijgt inzicht en kan een antwoord bieden op psychosociale en existentiële noden van patiënten en hun families. Tijdens de opleiding ontwikkelt u een gepaste zorgattitude, met oog voor interdisciplinaire samenwerking en 'zorgcontinuïteit'.