Verkiezingen Algemene Vergadering 2022

Op deze pagina vindt u de nodige informatie over de verkiezingen voor de Algemene Vergadering van Domus medica. Hoe u als lid van Domus Medica kandidaat kunt zijn voor de verkiezingen en/of kunt stemmen, verneemt u via deze pagina en via e-mail en de Domus Medica nieuwsbrief.

Onder Statuten - Reglement vindt u alle referenties en verwijzingen naar de procedure voor de verkiezingen in de statuten, het intern reglement en het kiesreglement van Domus Medica.

Onder Kieskringen vindt u de indeling van de vijf 'provinciale kieskringen' waarin huisartsen die lid zijn van Domus Medica kandidaat kunnen zijn en hun stem kunnen uitbrengen.

Onder Formulier voor kandidatuur vindt u de mogelijkheid om uw kandidatuur voor de verkiezingen in te dienen.

Oproep voor kandidaten

Van 21 tot 28 oktober 2022 geeft Domus Medica haar leden de kans om via interne verkiezingen de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering te kiezen.

Hiervoor willen we een oproep doen naar kandidaten om in ons heterogeen huisartsenlandschap op te staan en mee verantwoordelijkheid te nemen om een gezond evenwicht in onze vereniging te waarborgen: evenwicht tussen kringondersteunend, beleidsvertegenwoordigend, kwaliteitsbevorderend en wetenschappelijk onderzoekend veldwerk. Iedere huisarts die lid is van Domus Medica is een mogelijke kandidaat.

Lees meer over hoe u zich kandidaat kunt stellen in onderstaande brief en/of dien uw kandidatuur in.

Publicatie datum
31 mrt 2022