Tariferingsdienst Domus Medica

Voordeel voor huisartsen: de tariferingsdienst

Een patiënt krijgt een bepaald medicament voorgeschreven dat, pakweg, 100 euro kost bij de apotheker. Door het systeem van derde betaler moet de patiënt slechts 10 euro betalen en de overige 90 euro krijgt de apotheker zes weken later terug van de ziekenfondsen via de tariferingsdiensten. De apothekers maken van deze diensten al jarenlang gebruik.

Domus Medica wenst deze service nu ook aan de huisartsen aan te bieden. Voor een aantal prestaties kan u voortaan het honorarium rechtstreeks via het ziekenfonds van de patiënt innen. Daar zorgen de tariferingsdiensten voor. 

Wat zijn de voordelen voor patiënten? 

Voor de patiënt blijven de kosten van een doktersbezoek in onderstaande gevallen ‘betaalbaar’ en dus zullen meer mensen geneigd zijn hun huisarts te raadplegen. Een maatregel die drempelverlagend werkt. 


Wat zijn de voordelen voor de huisarts? 

Benaderend onderzoek wees uit dat het GMD (Globaal Medisch Dossier) doorsnee genomen slechts in orde is bij 2/3 van de patiënten. Oorzaak is vaak de financiële drempel. Door te werken via een tariferingsdienst is aan dit euvel verholpen. Een snelle berekening leert dat 100 GMD’s meer, de huisarts al gauw 2200 euro meer oplevert, een bedrag dat in betere praktijkwerking kan geïnvesteerd worden. Hij verwerft daarmee ook de zekerheid dat hij die som wel degelijk zal krijgen dankzij de tariferingsdienst. 
 

Waarom kiezen voor onze tariferingsdienst? 

Na vergelijking van de tarieven en na een informatie- en onderhandelingsronde besloot Domus Medica in zee te gaan met ATD, de tariferingsdienst van KAVA (Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen). Deze dienst houdt een klein percentage af (2,5% als u de papieren weg wil hanteren, 1,5% als u kiest voor de elektronische weg, exclusief BTW; u krijgt hiervoor een aftrekbare factuur). Hiermee worden de onkosten van ATD gedekt en de werking van Domus Medica ondersteund. En toch is onze dienst de goedkoopste op de markt.


Voor welke prestaties kan u gebruik maken van deze diensten?

 • Het afsluiten van het Globaal Medisch Dossier (GMD)
 • Alle technische prestaties
 • Zorgverstrekkingen verleend in situaties waarbij een patiënt zich kan beroepen op de derde betaler regeling zoals:
  • patiënten in individuele financiële nood
  • patiënten die genieten van een verhoogde tegemoetkoming
  • patiënten die zes maanden gecontroleerd werkloos zijn
  • patiënten die genieten van verhoogde kinderbijslag
  • patiënten met een belastbaar gezinsinkomen niet hoger dan het leefloon
  • patiënten in coma of die overlijden tijdens een behandeling

Wil u meer informatie of hebt u vragen, neem dan eens een kijkje op de website: www.artsentarifering.be of mail naar info@artsentarifering.be.
Of neem contact op met Domus Medica.

Publicatie datum
31 aug 2018