Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina verzamelen we de oproepen die we binnenkrijgen voor deelname aan wetenschappelijke onderzoeken verzamelen. 
Heeft u zelf een wetenschappelijk onderzoek waarvoor u een oproep wenst te doen naar de huisartsen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Vlaams Darmflora Project – Vijf Jaar Later-studie

Vijf jaar geleden organiseerde darmfloraspecialist Jeroen Raes (VIB – KU Leuven) een eerste grootschalige inzameling van stoelgangstalen in Vlaanderen. Aan de 3000 deelnemers aan het Vlaams Darmflora Project werd gevraagd ook een consultatie vast te leggen bij hun huisarts. Tijdens deze consultatie overliepen huisarts en patiënt een uitgebreide vragenlijst, die toeliet een objectief beeld te schetsen van de gezondheidstoestand van de deelnemer. Ook nam u als huisarts enkele bloedstalen af voor verdere analyse.

Lees meer ...

Rekrutering huisartsen masterproef rond gebruik van kruiden en voedingssupplementen bij borstkankerpatiënten

"In het kader van een Masterproef rond het gebruik van kruiden, voedingssupplementen en homeopathische middelen door borstkankerpatiënten zijn wij op zoek naar Nederlandstalige huisartsen die hun percepties, ervaringen en uitdagingen omtrent deze middelen met ons willen delen."

Lees meer ...

Type 2 diabetes patiënten gezocht

In kader van een doctoraatsstudie op het Labo van Ionenkanaalonderzoek (VIB) en Endocrinologie KUL/UZ Leuven zijn we op zoek naar patiënten met type 2 diabetes die enkel met dieet of metformine behandeld worden. Het is nagenoeg onmogelijk deze patiënten in dit stadium van hun ziekte te vinden binnen UZ Leuven voor deze academische, interventionele studie.

Lees meer ...

ERNIE 4 studie: 'Urine en CRP sneltesten bij acuut zieke kinderen'

Het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde is nog op zoek naar enthousiaste huisartsen die willen meewerken aan de ERNIE 4 studie: 'Urine en CRP sneltesten bij acuut zieke kinderen'

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste collega's die willen meewerken aan deze studie om potentieel ernstige infecties bij kinderen vroegtijdig op te sporen. Indien u meer informatie wenst of interesse heeft om deel te nemen aan dit onderzoek, neem dan contact op met ons via deze link of klik op 'Lees meer ...' om de website te bezoeken 

Lees meer ...

BIG BIRD TRIAL - Vergelijking van een gemengd zorgtraject met standaardzorg voor de afbouw van dagelijks benzodiazepinegebruik

"In samenwerking met huisartsen voeren we nu een voldoende grote en gecontroleerde studie uit, om de effectiviteit van een dergelijk gemengd zorgtraject te toetsen. Hiervoor maken we gebruik van een pragmatische, cluster gerandomiseerd gecontroleerde studie, waarmee de dagelijkse klinische praktijk zo goed als mogelijk wordt nageleefd. "

Lees meer...

Studie innovatieve behandeling paniek en claustrofobie

The Human Link onderzoekt samen met Universiteit Gent welke meerwaarde technologische hulpmiddelen kunnen bieden in de behandeling van een paniekstoornis, claustrofobie en/of autorij-vrees. Voor deze studie worden nog deelnemers gezocht, die via huisartsen gerekruteerd kunnen worden. Deelnemers krijgen een volwaardige behandeling van hun angstklachten aan een sterk gereduceerd tarief.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor een interview over partnergeweld

In het kader van een doctoraal onderzoek aan de VUB worden huisartsen gezocht voor een interview over hun ervaringen met situaties van partnergeweld. Een interview duurt maximum één uur op een plaats naar keuze. Volstrekte vertrouwelijkheid en anonimiteit worden gegarandeerd.

Lees meer

Studie naar drempels bij opstarten en uitoefenen zelfstandige zorgactiviteit in Brussel

De eerstelijnsgezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met een toename van chronische aandoeningen, migratie, diversiteit, …. Dit stelt zelfstandige zorgverstrekkers voor belangrijke uitdagingen bij de opstart en uitoefening van hun beroep.

Via een kwalitatieve studie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wensen wij de problemen die zelfstandige zorgverstrekkers ervaren bij de opstart en uitoefening van hun zorgactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart te brengen. We richten ons voor deze studie zowel tot de Nederlands- als Franstalige gemeenschap wat een belangrijke meerwaarde van deze studie is.

Lees meer

Bevraging Prestatiebevorderende middelen

Met het project PREVPED* peilen we naar het gebruik (en motieven ervan) van prestatiebevorderende middelen bij amateursporters, gedetineerden, en bij werknemers in de horeca- en de transportsector. 

In dit onderzoek wordt er ook aandacht besteed aan de preventie en aanpak van PED-gebruik. In dat verband wordt een vragenlijst verstuurd naar artsen en zorgverleners, waaronder huisartsen

Lees meer

Tiara-onderzoek

In oktober 2017 is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek, de TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism spectrum disorder) studie, van start gegaan: een samenwerking van onderzoekers KU Leuven en UGent. 

Dit onderzoek heeft als doel om de detectie van autismespectrumstoornis op jonge leeftijd te verbeteren. Vaak wordt deze diagnose pas laat gesteld, wanneer er al veel secundaire problemen aanwezig zijn, die soms voorkomen hadden kunnen worden door vroegere detectie. 

Als huisarts zou u kunnen meewerken bij het rekruteren van zowel kinderen voor de sibling groep als kinderen met hardnekkige voedingsproblemen. Deze zuigelingen willen we graag rekruteren voor de leeftijd van 5 of 10 maanden. De leeftijd van de broer/zus met diagnose ASS is niet van belang.

Lees meer

Huisartsen gezocht voor onderzoek ‘Herbronnen in de natuur bij dreigende burn-out’

De Universiteit Hasselt doet i.s.m. verschillende partners onderzoek naar ‘een multidisciplinair natuurgebaseerd preventieprogramma voor mensen met stressgerelateerde klachten’. Zij zoeken voor dit project huisartsen uit regio Limburg die hieraan willen participeren en geheel vrijblijvend mensen willen doorverwijzen met stressklachten. Het onderzoek zelf bestaat uit vijf interventies.

Lees meer

Studie: "Opnieuw aan het werk na burn-out"

Op de afdeling Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven is men gestart, in samenwerking met het RIZIV, met een studie over hoe mensen die arbeidsongeschikt zijn omwille van burn-out het best kunnen ondersteund worden in hun terugkeer naar werk. Als huisarts kan je ertoe bijdragen dat deze studie waardevolle en nuttige informatie voor de praktijk oplevert.

Lees meer