Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina verzamelen we de oproepen die we binnenkrijgen voor deelname aan wetenschappelijke onderzoeken verzamelen. 
Heeft u zelf een wetenschappelijk onderzoek waarvoor u een oproep wenst te doen naar de huisartsen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Huisartsen en andere zorgverleners gezocht voor Europees project rond seksuele gezondheid bij 45+’ers

In het kader van een Europees project rond seksuele gezondheid bij 45-plussers worden nog huisartsen gezocht om deel te nemen aan focusgroepen in november. Bedoeling is om tot een trainingsprogramma voor hulpverleners te komen waarin seksuele gezondheid
bespreekbaar kan worden gemaakt voor deze doelpopulatie.

Lees meer…

Studie “Opnieuw aan het werk na burn-out”: huisartsen gezocht

Voor een studie van KU Leuven en Riziv worden extra huisartsen gezocht om een ‘zorgpad’ testen dat nagaat of mensen met burn-out hierdoor sneller herstellen en terug aan het werk gaan. Concreet wordt elke deelnemende huisarts gevraagd om één patiënt te includeren.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor diepte-interviews over borstkanker

Volgens de richtlijnen moet diagnostische mammografie niet worden gebruikt voor screening van vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar met een normaal of licht verhoogd risico op borstkanker. Toch werden in 2017 bij 14% van deze doelgroep diagnostische mammografieën uitgevoerd. Om te peilen naar redenen waarom wordt afgeweken van de richtlijnen, is het Centrum voor Kankeropsporing op zoek naar drie huisartsen en twee gynaecologen voor een diepte-interview (van ongeveer 30 minuten, per telefoon of ter plaatse). 

Lees meer...

Onderzoek naar SARS-CoV-2 seroprevalentie bij huisartsen en medewerkers

Hoeveel huisartsen of medewerkers zijn besmet met SARS-CoV-2? Hoeveel waren er ziek? Hoe snel vallen ze uit? En waren de maatregelen effectief om dit te voorkomen? Om de huisartsencapaciteit bij een volgende epidemie veilig te stellen, wil interuniversitair onderzoek in samenwerking met Sciensano en Domus Medica deze vragen beantwoorden. Dat kan alleen met uw hulp. Bedoeling is om de SARS-CoV-2 seroprevalentie al een eerste keer te meten na de eerste golf en voor de zomervakantie. Meld u dus snel aan, ongeacht of u al getest bent of het testresultaat!

Lees meer…

ApartTogether: de impact van covid op vluchtelingen en migranten

De covid-19-epidemie heeft een grote impact op ieder van ons, maar zeker ook op de meest kwetsbaren in onze samenleving – kwetsbaar omwille van hun leefsituatie, papieren, kennis van de landstalen, enzovoort. Niettemin weten we weinig over hoe covid-19 het welzijn en de leefsituatie van migranten en vluchtelingen beïnvloedt. 

Lees meer ...

Kwaliteitszorg in tijden van een pandemie

De COVID-19 pandemie stelde de huisartsgeneeskunde voor nooit geziene uitdagingen. Aan de hand van een vragenlijst wil het expertisecentrum Quality and Safety Ghent nagaan wat de impact van deze crisis is op uw beleid rond kwaliteitszorg en veiligheid in de praktijk. De resultaten worden gebruikt om advies te geven aan de overheden.

Lees meer ...

Studie infectiepreventie en -controle in WZC

Om zorginfecties en antibioticaresistentie in Belgische woonzorgcentra terug te dringen wil Sciensano graag uw mening weten over infectiepreventie en -controle in deze centra. In totaal duurt het invullen van deze vragenlijst ongeveer 20 minuten. Achteraf ontvangt u een rapport met de globale resultaten.

Lees meer …

De beleving van tandartsen en huisartsen bij moeilijke patiëntencontacten

In het kader van mijn opleiding tot huisarts ben ik op zoek naar huisartsen en tandartsen die willen deelnemen aan een enquête betreffende de beleving van tandartsen en huisartsen bij moeilijke patiëntencontacten.

Lees meer ...

Samenwerkingsverbanden tussen huisarts en verpleegkundige

In kader van onze master-na-masteropleiding huisartsgeneeskunde onderzoeken wij verschillende samenwerkingsverbanden tussen huisarts en verpleegkundige in de eerste lijn. 

Lees meer ...

Enquête: Behandeling van prikkelbaredarmsyndroom

Enkele laatstejaarsstudenten Voedings- en Dieetkunde willen onderzoeken hoe huisartsen het prikkelbaredarmsyndroom behandelen en hoe verwijzing naar een andere zorgverlener, zoals de diëtist, verloopt. Deze enquête neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag.

Lees meer ...

Europees onderzoeksproject naar de rol van de verpleegkundige in de farmaceutische zorg

In kader van een Europees onderzoeksproject, DeMoPhaC, naar de rol van de verpleegkundige in de farmaceutische zorg zoeken we artsen, apothekers en verpleegkundigen om een enquête in te vullen. Het onderzoek wordt gecoördineerd door prof.dr. Tinne Dilles, prof.dr. Bart Van Rompaey en dra. Elyne De Baetselier. Ik ben Stefanie Jonckheere, student aan de master in verpleeg- en vroedkunde aan de Universiteit van Antwerpen en neem de verantwoordelijkheid op voor de datacollectie in de provincie Oost-Vlaanderen. Deze studie werd goedgekeurd door de ethische adviescommisie voor sociale en humane wetenschappen (EA SHW) van de Universiteit Antwerpen.

Lees meer ...

30 huisartsenpraktijken gezocht voor project over slapeloosheid

Wil je als praktijk wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgeneeskunde mee ondersteunen? 

Domus Medica voert een onderzoek uit naar de aanpak van slapeloosheid in de huisartspraktijk. 
Daarvoor zoeken we in een pilootproject dringend 30 huisartspraktijken die bereid zijn in hun praktijk een audit uit te voeren naar hun (voorschrijf)gedrag bij de klacht slapeloosheid. 
Het betreft een beperkte set van 5 indicatoren die normaal vlot uit het EMD moeten gegenereerd worden. 
Daarbovenop willen we van de deelnemers  feed back krijgen en weten hoe vlot dit ging en wat de mogelijke barrières zijn om dit in hun praktijk te doen. 

We willen op die manier uittesten of en hoe we vlot deze indicatoren in de praktijk kunnen meten en zo in de toekomst  huisartsen en praktijken feed back geven over hun (voorschrijf)gedrag.  

Indien interesse mail dan snel naar jo.vanhoof@domusmedica.be

Enquête over vroegtijdige zorgplanning

Ter voorbereiding van een campagne ter ondersteuning van gezondheidswerkers en patiënten, organiseert de FOD Volksgezondheid een enquête over de behoeften/ verwachtingen rond vroegtijdige zorgplanning. Informatie rond de ‘levensdoelen’ van een patiënt kan artsen helpen om de patiënt te ondersteunen bij het kiezen van de behandelingen.

Lees meer ...

Heeft gepersonaliseerd voedingsadvies een positief effect op de darmflora en gezondheid?

Rond die vraag draait het FLORA-onderzoek, een real-life voedingsinterventiestudie geïnitieerd door SmartWithFood, spin-off van Colruyt Group, dat al jaren actief werkt rond de mogelijkheden van gepersonaliseerde voeding. Het Raes lab, onder leiding van prof. Jeroen Raes (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en prof. Christophe Matthys (KULeuven) vervolledigen het team en zorgen voor de wetenschappelijke onderbouw. Het FLORA-onderzoek wordt ondersteund door VLAIO. 

Lees meer ...

Oproep tot deelname aan een studie over voorafgaande zorgplanning binnen de huisartsenpraktijk

Recente literatuur omtrent vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning (VZP) omschrijft VZP als een proces waarbij patiënten samen met hun familie en zorgverleners praten over hun wensen en voorkeuren m.b.t. toekomstige zorg in de laatste levensfase. Het doel van deze gesprekken is ervoor te zorgen dat mensen zorg krijgen aan het levenseinde die in overeenstemming is met hun waarden en wensen, ook als ze niet meer zelf in staat zijn om medische beslissingen te nemen. De huisarts speelt een belangrijke rol bij het tijdig opstarten van dit proces.

Lees meer ...

Huisartsen om hulp gevraagd bij zorgpad burn-out

Op vraag van het Riziv ontwikkelde het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven een zorgpad om personen met een burn-out te ondersteunen in het proces van terugkeer naar werk. Huisartsen worden opgeroepen mee te werken aan de evaluatie van het zorgpad.

Lees meer ...

Vlaams Darmflora Project – Vijf Jaar Later-studie

Vijf jaar geleden organiseerde darmfloraspecialist Jeroen Raes (VIB – KU Leuven) een eerste grootschalige inzameling van stoelgangstalen in Vlaanderen. Aan de 3000 deelnemers aan het Vlaams Darmflora Project werd gevraagd ook een consultatie vast te leggen bij hun huisarts. Tijdens deze consultatie overliepen huisarts en patiënt een uitgebreide vragenlijst, die toeliet een objectief beeld te schetsen van de gezondheidstoestand van de deelnemer. Ook nam u als huisarts enkele bloedstalen af voor verdere analyse.

Lees meer ...

Type 2 diabetes patiënten gezocht

In kader van een doctoraatsstudie op het Labo van Ionenkanaalonderzoek (VIB) en Endocrinologie KUL/UZ Leuven zijn we op zoek naar patiënten met type 2 diabetes die enkel met dieet of metformine behandeld worden. Het is nagenoeg onmogelijk deze patiënten in dit stadium van hun ziekte te vinden binnen UZ Leuven voor deze academische, interventionele studie.

Lees meer ...

ERNIE 4 studie: 'Urine en CRP sneltesten bij acuut zieke kinderen'

Het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde is nog op zoek naar enthousiaste huisartsen die willen meewerken aan de ERNIE 4 studie: 'Urine en CRP sneltesten bij acuut zieke kinderen'

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste collega's die willen meewerken aan deze studie om potentieel ernstige infecties bij kinderen vroegtijdig op te sporen. Indien u meer informatie wenst of interesse heeft om deel te nemen aan dit onderzoek, neem dan contact op met ons via deze link of klik op 'Lees meer ...' om de website te bezoeken 

Lees meer ...

BIG BIRD TRIAL - Vergelijking van een gemengd zorgtraject met standaardzorg voor de afbouw van dagelijks benzodiazepinegebruik

"In samenwerking met huisartsen voeren we nu een voldoende grote en gecontroleerde studie uit, om de effectiviteit van een dergelijk gemengd zorgtraject te toetsen. Hiervoor maken we gebruik van een pragmatische, cluster gerandomiseerd gecontroleerde studie, waarmee de dagelijkse klinische praktijk zo goed als mogelijk wordt nageleefd. "

Lees meer...

Studie innovatieve behandeling paniek en claustrofobie

The Human Link onderzoekt samen met Universiteit Gent welke meerwaarde technologische hulpmiddelen kunnen bieden in de behandeling van een paniekstoornis, claustrofobie en/of autorij-vrees. Voor deze studie worden nog deelnemers gezocht, die via huisartsen gerekruteerd kunnen worden. Deelnemers krijgen een volwaardige behandeling van hun angstklachten aan een sterk gereduceerd tarief.

Lees meer ...

Studie naar drempels bij opstarten en uitoefenen zelfstandige zorgactiviteit in Brussel

De eerstelijnsgezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met een toename van chronische aandoeningen, migratie, diversiteit, …. Dit stelt zelfstandige zorgverstrekkers voor belangrijke uitdagingen bij de opstart en uitoefening van hun beroep.

Via een kwalitatieve studie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wensen wij de problemen die zelfstandige zorgverstrekkers ervaren bij de opstart en uitoefening van hun zorgactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart te brengen. We richten ons voor deze studie zowel tot de Nederlands- als Franstalige gemeenschap wat een belangrijke meerwaarde van deze studie is.

Lees meer

Bevraging Prestatiebevorderende middelen

Met het project PREVPED* peilen we naar het gebruik (en motieven ervan) van prestatiebevorderende middelen bij amateursporters, gedetineerden, en bij werknemers in de horeca- en de transportsector. 

In dit onderzoek wordt er ook aandacht besteed aan de preventie en aanpak van PED-gebruik. In dat verband wordt een vragenlijst verstuurd naar artsen en zorgverleners, waaronder huisartsen

Lees meer

Tiara-onderzoek

In oktober 2017 is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek, de TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism spectrum disorder) studie, van start gegaan: een samenwerking van onderzoekers KU Leuven en UGent. 

Dit onderzoek heeft als doel om de detectie van autismespectrumstoornis op jonge leeftijd te verbeteren. Vaak wordt deze diagnose pas laat gesteld, wanneer er al veel secundaire problemen aanwezig zijn, die soms voorkomen hadden kunnen worden door vroegere detectie. 

Als huisarts zou u kunnen meewerken bij het rekruteren van zowel kinderen voor de sibling groep als kinderen met hardnekkige voedingsproblemen. Deze zuigelingen willen we graag rekruteren voor de leeftijd van 5 of 10 maanden. De leeftijd van de broer/zus met diagnose ASS is niet van belang.

Lees meer

Huisartsen gezocht voor onderzoek ‘Herbronnen in de natuur bij dreigende burn-out’

De Universiteit Hasselt doet i.s.m. verschillende partners onderzoek naar ‘een multidisciplinair natuurgebaseerd preventieprogramma voor mensen met stressgerelateerde klachten’. Zij zoeken voor dit project huisartsen uit regio Limburg die hieraan willen participeren en geheel vrijblijvend mensen willen doorverwijzen met stressklachten. Het onderzoek zelf bestaat uit vijf interventies.

Lees meer