Hieronder vindt u instructievideos i.v.m. gecodeerd registreren en het gebruik van evidence linker in enkele veel gebruikte EMD-softwarepakketten. Er zijn videos voor Accrimed, CareConnect, HealtOne, Medidoc, Medigest en WINDOC. Er zijn ook antwoorden op enkele bijkomende vragen. Deze videos werden gemaakt door Niek Vervaek, met dank aan de ICHO staf en alle PO’s die de vragen gesteld hebben en in het bijzonder ook aan Harrie De Witte, Nicolaas Delvaux, Carlo Devlies, Helpdesk Corilus, Hans Bogaert, Marc Lemiengre en Franky D’Argent.

AccrimedCareConnectHoe maak ik lijsten van patiënten?

Via tandwielicoontje, ‘statistiek’, ‘nieuw’ maak je een nieuwe search aan die je eerst een naam geeft. Dan kan je een aantal keuzes maken bvb. ‘zorgelement’ op ICPC code = K86 voor hypertensie en ‘start zoekopdracht’.

Meteen krijg je onderaan een lijst met de namen van de patiënten die aan dit criterium beantwoorden.

Hoe maak ik overzicht van parameters in een tabel of in grafiek?

In grafiek is nog niet meteen mogelijk (voor zover ingelicht)

In tabel: via icoontje ‘parameters’ je kiest een parameter en ziet rechts meteen een lijst met datum van de vorige metingen van deze parameter

Hoe voeg ik ‘hiërarchie’ toe aan een zorgelement?

Bij de aanmaak van een nieuw zorgelement heb je de keuze om dit zorgelement als meer of minder belangrijk te benoemen. Helaas wordt dit nadien niet weergegeven in de lijst van zorgelementen, die niet gerangschikt staan als de belangrijkste bovenaan, noch een eigen (kleur)code hebben meegekregen …

Is dashbord moduleerbaar?

Niet dat ik weet.

Zijn er actie/planning sjablonen voorzien, gekoppeld aan een gecodeerde diagnose?

Neen, je kan wel eenvoudig via de planning voor deze patiënt een volgschema plannen .. bvb HgBA1c om de 3 maand, voetcontrole 1x/jaar, bloedafname cholesterol 1x/ jaar …. enz

Je kan zelf geen standaard vervolgschema’s opstellen die je hapklaar voor meerdere patiënten kan gebruiken ..

Hoe zie ik wie welke consultatie gedaan heeft?

Ik vermoed dat als iedere gebruiken zich met zijn/haar eigen log-in aanmeldt, dat dit dan meteen duidelijk is …

Je hebt ook een optie bij soort contact waar je naats bvb. ook ‘telefonisch contact’ ook ‘consultatie door derden’ kan invullen.

Via de toets ‘journaal log’ krijg je een lijst waarbij je rechts de ‘auteur’ ziet. Daar zie je dus wie het consult heeft uitgevoerd.

Waar plaats ik ‘risico’s?

Via sjabloon met gevaardriehoek/uitroepteken krijg ik verschillende mogelijkheden om soorten risico, allergie e.d. op te slaan!

HealthOneFamiliale voorgeschiedenis: hoe gecodeerd ingeven?

transacties / medische basisinfo/ familiale voorgeschiedenis/ en dan kan je meteen naar codeerlijst (je kan zelfs kiezen welke mbv de verschillende icoontjes)
je kan de diagnose ingeven bvb. myocardinfarct, maar moet dan in vrije tekst aanvullen met bvb vader op 65j
de gegevens hier worden bewaard in overzicht medische basisinfo, komen desgewenst in de verwijsbrieven, maar worden niet meegenomen in bvb. de berekening van het CV risico.

Cardiovasculair risico automatisch berekenen?

via icoontje ‘risc score’ kom je in een nieuw venstertje waarin de reeds bekende parameters die reeds in het dossier aanwezig zijn samengebracht worden, en ev. nog verder kunnen worden aangevuld, en de score wordt meteen getoond.

Start consultatie

best vanuit een ‘mediform’ aangeleverd of zelf opgesteld dat meteen uw consultatie structureert en al heel wat gegevens en parameters op een gestructureerde manier bijhoudt
bij ‘hoofddiagnose’ kan je HO zo instellen dat je automatisch bij aanklikken van deze term in de codeerlijst terecht komt (default thesaurus) … je ziet als je dit vaker doet, rechts een veldje met daarin de diagnoses die je voor deze patiënt reeds eerder gebruikte en je kan daar meteen ook één uit de lijst aanklikken ….

Medicatie koppelen aan probleemlijst

je wordt uitgenodigd in de voorschrijfmodule om de medicatie aan een ‘probleem’ te koppelen. Dus als ‘essentiële hypertensie’ ingevuld is in probleemlijst, dan kan je bvb. bisoprolol daaraan koppelen.
Er is ook een veldje vrije tekst bij het voorschrift waar je dingen kan noteren die niet op het voorschrift komen .. bvb. waarom dosis opgestart of aangepast of waarom gestopt …

MedidocKan je het programma ‘automatisch’ een CVR profiel laten berekenen?

Bij centraal invoerscherm in het synthesescherm zitten een aantal calculators ingebouwd (Score, Score belgium, Framingham, …)

Zie ook bijlage 1 van de hand van Harrie Dewitte.

Hoe hou ik zicht over de chronische medicatie?

Basisinstellingen: extra/opties/archiveren kan je instellen dat alle ‘acute medicatie’ standaard, dus automatisch gearchiveerd wordt na XX aantal dagen. Alle medicatie die niet werd aangeduid als ‘chronisch’ wordt dan gearchiveerd.

Probeer chronische medicatie zo volledig mogelijk voor te schrijven: steeds ‘chronisch’ aanvinken, steeds gebruik maken van innameschema om dosis en tijdstip in te vullen, aantal eenheden goed invullen en ev. nog aanvullen met mededelingen voor patiënt of mantelzorger …

  • Zo kan je automatisch een mooi medicatieoverzicht uitprinten voor patiënt, mantelzorger, team … Kan ook gebruikt worden voor e-prescribe.
  • Chronische medicatie komt steeds automatisch en correct in de verwijsbrieven
  • Je kan zeer snel herhaalvoorschriften maken

Door bij aanpassing van dosis de ‘oude’ chronische medicatie stop te zetten en opnieuw voor te schrijven met de nieuwe dosis kan je deze dosis aanpassing en het tijdstip er van steeds makkelijk terugvinden via de toets ‘historiek’ van de chronische medicatie. (de historiek kan je dan bvb. nog beperken in de tijd)

Hoe volg ik best een chronische ziekte op?

Ofwel werk je met ‘zorgelementen’ ofwel met een ‘probleemlijst’. Door op een bepaalde chronische ziekte te klikken met rechter muisknop kan je deze ziekte opslaan als probleem of als zorgelement.

Een diagnose, een consult, een medicament kan je koppelen aan een probleem.

Bij extra/opties/koppelingen kan je instellen dat je automatisch kan linken als er een ‘actief probleem’ of ‘actief zorgelement’ aanwezig is voor deze patiënt. Dit kan dan met  ‘enter’klik.

Deze probleemlijst komt ook automatisch in je verwijsbrieven.

Je kan via ‘probleem journaal’ onmiddellijk een zicht krijgen op de evolutie van alles, enkel van de verbonden behandelingen of enkel van de verbonden medicatie.

Op die manier kan je perfect een beeld krijgen van het verloop van bvb. de hypertensie bij deze patiënt

Hoe kan ik een document inscannen en waar komt dat dan terecht?

Medicoc/help/scannen … verder hangt het dan vooral af van je scanner. Eens gescand kan je document ‘opslaan als medidoc formaat’ waarna het terecht komt tussen de digitaal binnen gekomen brieven en dan ook van daaruit kan verwerkt worden ….

Kan ik een foto inladen in Medidoc?

Neem foto met gsm, laad die in het EMD in via bluetooth onder ‘objectief’ ‘beeld’. Indein je bioj een opvolgconsult het journaal opent, dan zie je de foto en kan een nieuwe foto opladen.

MedigestWINDOCKan je (familiale) antecedenten coderen?

Via antecedenten, nieuw (persoonlijk of familiaal, je kan kiezen) kan je een nieuw antecedent invoeren. Je kan datum invullen, of het antecedent actief moet blijven of niet  en dan kan je met de knop li onder ICPC/vrij kiezen om gecodeerd te noteren .. je komt immers in dezelfde databank terecht als wanneer je een diagnose of zorgelement gecodeerd wil inbrengen.

Let wel: van bv chirurgische antecedenten bestaat geen codeerlijst in windoc. Zo zal je bvb ‘appendicitis’ wel als antecedent gecodeerd kunnen noteren, maar ‘appendectomie’ niet. Soms zal je dus niet kunnen coderen in antecedenten…

Bvb patiënt heeft een stent gehad voor coronair lijden .. via thesaurus coronai;aandoe kom ik makkelijk op ‘arteriële coronaire aandoening’ .. als je die kiest komt in de tekst: ‘K76 Ischemische hartziekte zonder angina’ je kan daar dan in vrije tekst bvb bijschrijven: DEstent geplaats op ramus …

Wil je ditzelfde als familiaal antecedent bij de vader noteren, dan kies je familiale antecedenten en kan je rechts boven de aard van verwantschap aanduiden.

Interacties tussen medicatie?

Er is geen tool in Windoc die de arts waarschuwt voor medicamenteuze interacties

Allergie/intolerantie voor een bepaald medicament. Word je dan verwittigd als je medicatie van die groep wil voorschrijven?

Neen, je kan wel allergie penicilline invullen via risico/allergieën (of rechtstreeks via de tab allergieën in je consultatiescherm) maar er is geen link met de voorschrijfmodule. Wil je iets voorschrijven via ‘vo’ dan zie je de allergieën wel specifiek vermeld links boven.

Kan je antecedenten ‘oude stijl’ eenvoudig omzetten in gecodeerde antecedenten?

Gaat het echt om een antecedent, dan kan je de niet gecodeerde term vervangen door de gecodeerde (zie hogerop met de beperking van ingrepen die niet gecodeerd zijn)

Vaak gaat het om een zorgelement, dan je dan rechtstreeks via zorgelement, toevoegen nieuw enz ..

Kan ik van een zorgelement vlot een antecedent maken?

Je gaat op het zorgelement staan, klikt bovenaan op ‘wijzig element’ en bij ‘type’ kies je voor antecedent. Je ziet de kleur van het icoontje bij het zorgelement veranderen van bvb groen naar blauw en je ziet dit zorgelement nu ook staan in de antecedentenlijst

Medicatie historiek

Als je de lijst chronische medicatie oproept, heb je onderaan de mogelijkheid om een vinkje te plaatsen bij actief + inactief. Staat dit niet aangevinkt, zie je erboven alleen de actieve chronische medicatie. Vink je dit wel aan, zie je ook de eerder gestopte chronische medicatie met de stop datum.

Bij veranderen van dosis voor zelfde medicatie kan je best ook een nieuw chronisch medicament aanmaken met de nieuwe dosis. Dit doe j het snelst door: ga naar medicatie of ‘voorschrift’, lijst de chronische medicatie op, dubbel klik op het medicament waarvan u de dosis wil veranderen, wijzig de posologie en markeer dit medicament rechts als nieuwe chronische medicatie.

Ga vervolgens op de medicatie met de oude posologie, re muistoets en ‘stop chronisch’ en dit med is gewist uit de actieve chron medicatie lijst. Via ‘actief en inactief’ kan je dze ‘overgang’ terug oproepen en perfect weten wanneer welke dosisaanpassing werd doorgevoerd. …zie ook Tip 28.

GMD+ in windoc

Zou bijzonder vlot lopen met integratie van MDM digitale gezondheidsgids en de synchronisatie met de GMD+tablet ….

Klik maar eens op het GMD+ icoontje om daar meer over te weten te komen

Hoe zie ik een overzicht van de gemeten BD waarden bvb.?

Via ‘meetwaarden’, en dan zie je onderaan (gerangschikt op datum) reeds een opsomming van alle gemeten en ingebrachte waarden. Klik vervolgens op  ‘grafieken’ en dan kan je één item kiezen en meteen en grafiekje laten van zien.

Hoe werk ik met werkplan ?

Je vertrekt van het zorgelement waar je een planning wil bij maken, klik re muis en je kiest ‘aanpakken via planning’. In het menu aanpakgroepen maak je met klik op het groene kruisje een nieuwe groepnaam bvb. ‘hypertensie follow up’. Je zet je cursor op deze nieuwe groepsnaam en dan kan je rechts met het groene kruisje een nieuwe zorgaanpak kiezen. Er worden jou enkele voorstellen gedaan, maar wellicht vind je daar niet wat je zoekt (want staat niet bij de basispreventieve acties) en je klikt op ‘eigen preventieve acties’. Daar kan je gemakkelijk zelf een nieuw zorgplan aanmaken.

Je klikt onderaan op ‘nieuw’ en komt in een invulrooster ‘handeling’ bij zorgelement hypertensie maak je bvb.  een zorgaanpak ‘EKG’ vanaf 45 jaar jaarlijks . Deze nieuwe zorgaanpak moet ik nu nog selecteren  om die dan te zien verschijnen onder zorgaanpak als je klikt op zorgelement hypertensie.

Als patiënt op raadpleging komt voor een EKG in het kader van zijn opvolging hypertensie dan klik ik eerst op zorgelement ‘hypertensie’, dan op zorgaanpak ‘EKG’ en dan op ‘maak consultatie’. Meteen is deze consultatie gekoppeld aan dit zorgelement en deze zorgaanpak.

Via het icoon WP (werkplanning) zie je deze geplande zorgaanpak dan ook verschijnen tussen de andere geplande zaken voor deze patiënt.

Je kan Windoc zo instellen dat deze werkplanning steeds zichtbaar wordt bij het openen van het dossier. (opties/instellingen/popups/check werkplan bij openen dossier)