Als arts doe je heel wat uitgaven noodzakelijk voor je beroep. Denk maar aan medische materialen, IT, meubilair of je praktijk zélf. Al die beroepskosten mag je inbrengen of ‘aftrekken’ van je belastingen. Met andere woorden: hoe meer je uitgeeft, hoe minder belastingen je betaalt. Maar de ene kost is de andere niet. Een correct en volledig beeld van die aftrekbare kosten is dus geen overbodige luxe.

Huisartsen in opleiding staan voor grote veranderingen. Tijdens uw verdere opleiding en ook nadien gaat u een inkomen verwerven en moet u zich beschermen tegen verschillende risico’s. Hoe maakt u de juiste financiële keuzes?

Ondanks al uw inspanningen om de beste zorg te verlenen, kan het mislopen. Of u kan zelf een onverwachte tegenslag te verwerken krijgen. Belangrijk is dan om op de juiste manier verzekerd te zijn. Er zijn wel degelijk belangrijke verschillen in ogenschijnlijk identieke dekking. Waarop moet u letten?

Als zelfstandige heeft u rechten en plichten. De plichten zal u waarschijnlijk al wel kennen maar kent u ook uw rechten bij zwangerschap? Hieronder een kort overzicht.

Om dichter bij de socio-economische realiteit aan te sluiten, werd in 2017 beslist om het Belgische insolventierecht stevig te moderniseren. Vanaf 1 mei 2018 zullen de gedateerde faillissementswet en de wet rond de continuïteit van ondernemingen (de ‘WCO-wet’) samensmelten en zo een nieuw boek XX (de ‘Insolventie van ondernemingen’) vormen in het grotere Wetboek van Economisch Recht (WER).

Vastgoed leeft bij onze cliënten. Onroerende goederen vertegenwoordigen vaak een groot deel van het familiaal, financieel en fiscaal vermogen. Daarom is het voor ons als vermogensbegeleider een kerntaak.

Vragen 

  • Ben ik verplicht belastingen vooraf te betalen? 
  • Is een voorafbetaling interessant en wanneer doe ik het dan best? 
  • Hoeveel betaal ik bij voorkeur vooraf? 
  • Gebruik ik best eigen middelen of bankkrediet voor mijn voorafbetaling? 

Vrije beroepen trappen 2018 af met een kleine maar belangrijke overwinning: voortaan hoeft u geen ‘billijke vergoeding’ meer te betalen als u een streepje muziek speelt in uw wachtzaal. Deze niet meer dan terechte maatregel kwam er onder impuls van De Federatie Vrije Beroepen.

Tot 2018 konden zelfstandigen zonder vennootschap slechts beperkt een aanvullend pensioen opbouwen. Recent kwam daar een optie bij: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of de POZ. Dat is een aanvulling op het bestaande systeem van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), dat zowel voor zelfstandigen zonder vennootschap als voor bedrijfsleiders bestaat.

De langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting is vanaf 2018 eindelijk een feit. De grootste blikvanger van het Zomerakkoord verlicht niet alleen de fiscale druk, de regels worden er ook een stukje eenvoudiger op. Dit overzicht schept klaarheid.