Als vrije beroeper meteen een eigen praktijk opstarten is allesbehalve evident. Samenwerken met andere vrije beroepers, bijvoorbeeld in een groepspraktijk, zit niet voor niets in de lift. Maar de juiste samenwerkingsvorm vergt wat denkwerk. Want deel je enkel de kosten, of ook de inkomsten? En hoe ver kan en wil je daar in gaan?

Bij je start als zelfstandige komen een aantal formaliteiten kijken. Een belangrijke daarvan is je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds om sociale bescherming te kunnen genieten. Welke organisatie het wordt, bepaal je zelf. Deze vier criteria helpen je kiezen.

Als arts doe je heel wat uitgaven noodzakelijk voor je beroep. Denk maar aan medische materialen, IT, meubilair of je praktijk zélf. Al die beroepskosten mag je inbrengen of ‘aftrekken’ van je belastingen. Met andere woorden: hoe meer je uitgeeft, hoe minder belastingen je betaalt. Maar de ene kost is de andere niet. Een correct en volledig beeld van die aftrekbare kosten is dus geen overbodige luxe.

Huisartsen in opleiding staan voor grote veranderingen. Tijdens uw verdere opleiding en ook nadien gaat u een inkomen verwerven en moet u zich beschermen tegen verschillende risico’s. Hoe maakt u de juiste financiële keuzes?

Ondanks al uw inspanningen om de beste zorg te verlenen, kan het mislopen. Of u kan zelf een onverwachte tegenslag te verwerken krijgen. Belangrijk is dan om op de juiste manier verzekerd te zijn. Er zijn wel degelijk belangrijke verschillen in ogenschijnlijk identieke dekking. Waarop moet u letten?

Als zelfstandige heeft u rechten en plichten. De plichten zal u waarschijnlijk al wel kennen maar kent u ook uw rechten bij zwangerschap? Hieronder een kort overzicht.

Om dichter bij de socio-economische realiteit aan te sluiten, werd in 2017 beslist om het Belgische insolventierecht stevig te moderniseren. Vanaf 1 mei 2018 zullen de gedateerde faillissementswet en de wet rond de continuïteit van ondernemingen (de ‘WCO-wet’) samensmelten en zo een nieuw boek XX (de ‘Insolventie van ondernemingen’) vormen in het grotere Wetboek van Economisch Recht (WER).

Vastgoed leeft bij onze cliënten. Onroerende goederen vertegenwoordigen vaak een groot deel van het familiaal, financieel en fiscaal vermogen. Daarom is het voor ons als vermogensbegeleider een kerntaak.

Vragen 

  • Ben ik verplicht belastingen vooraf te betalen? 
  • Is een voorafbetaling interessant en wanneer doe ik het dan best? 
  • Hoeveel betaal ik bij voorkeur vooraf? 
  • Gebruik ik best eigen middelen of bankkrediet voor mijn voorafbetaling? 

Vrije beroepen trappen 2018 af met een kleine maar belangrijke overwinning: voortaan hoeft u geen ‘billijke vergoeding’ meer te betalen als u een streepje muziek speelt in uw wachtzaal. Deze niet meer dan terechte maatregel kwam er onder impuls van De Federatie Vrije Beroepen.