Vastgoed leeft bij onze cliënten. Onroerende goederen vertegenwoordigen vaak een groot deel van het familiaal, financieel en fiscaal vermogen. Daarom is het voor ons als vermogensbegeleider een kerntaak.

Vragen 

  • Ben ik verplicht belastingen vooraf te betalen? 
  • Is een voorafbetaling interessant en wanneer doe ik het dan best? 
  • Hoeveel betaal ik bij voorkeur vooraf? 
  • Gebruik ik best eigen middelen of bankkrediet voor mijn voorafbetaling? 

Vrije beroepen trappen 2018 af met een kleine maar belangrijke overwinning: voortaan hoeft u geen ‘billijke vergoeding’ meer te betalen als u een streepje muziek speelt in uw wachtzaal. Deze niet meer dan terechte maatregel kwam er onder impuls van De Federatie Vrije Beroepen.

Tot 2018 konden zelfstandigen zonder vennootschap slechts beperkt een aanvullend pensioen opbouwen. Recent kwam daar een optie bij: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of de POZ. Dat is een aanvulling op het bestaande systeem van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), dat zowel voor zelfstandigen zonder vennootschap als voor bedrijfsleiders bestaat.

De langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting is vanaf 2018 eindelijk een feit. De grootste blikvanger van het Zomerakkoord verlicht niet alleen de fiscale druk, de regels worden er ook een stukje eenvoudiger op. Dit overzicht schept klaarheid.

Het Zomerakkoord had veel voeten in de aarde, maar vanaf 1 januari 2018 is het hele pakket aan veranderingen eindelijk een feit. Deze longread somt op overzichtelijke wijze alle nieuwigheden op en toont u de mogelijke impact ervan op uw vennootschap. Beginnen doen we met de meest in het oog – en wellicht ook in het budget – springende maatregel.

De meeste uitgaven die je doet voor je onderneming geef je aan op je belastingbrief. Die beroepskosten kan je aftrekken van je omzet. Het resultaat is je netto-inkomen, waarop je wordt belast. Hoe meer kosten je maakt voor je zaak, hoe minder belastingen je betaalt. Welke kosten je precies kan inbrengen, vind je in dit overzicht.

MyRent

Sinds januari 2017 kunnen alle huurovereenkomsten (verhuur, onderhuur en overdracht van huur) online geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD Financiën (www.myrent.be). Dit geldt ook voor de eventuele bijlagen en de plaatsbeschrijvingen. Voordien was dit enkel mogelijk voor woninghuurovereenkomsten.

Heeft u vastgoed in uw vennootschap, dan is het mogelijk dat u geconfronteerd wordt met een aantal fiscale nadelen. Misschien denkt u dan ook om het vastgoed uit uw vennootschap te halen? Maar hoe kan u dit best regelen en wat zijn de fiscale gevolgen waarmee u best rekening houdt? Hierna bezorgen wij u een korte toelichting.

Heel wat vrijberoepsbeoefenaars werken samen met collega’s om kosten te delen (denk maar aan de kosten van een praktijkruimte, machines, de elektronische agenda,…). Afhankelijk van de wijze waarop die samenwerking vorm gegeven is (juridisch gestructureerd is), kan u mogelijks gebruik maken van een btw-vrijstelling die u toestaat om geen btw aan te rekenen op de aanrekening van deze kosten.